JAV nebesuteiks prieglobsčio nelegaliai sieną kirtusiems asmenims
JAV dau­giau ne­be­leis as­me­nims, pa­ten­kan­tiems į ša­lį ne­le­ga­liai, pra­šy­ti su­teik­ti prie­globs­tį, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė par­ei­gū­nai, at­sklei­dę nau­ją bū­dą, ku­riuo bus ko­vo­ja­ma su ne­le­ga­lia im­ig­ra­ci­ja.

Pasak vieno aukšto rango administracijos pareigūno, taip bus siekiama spręsti „istoriškai neprilygstamą piktnaudžiavimą mūsų imigracijos sistema“.

Apie naująją tvarką paskelbė Krašto saugumo departamentas. Netrukus ją savo parašu turėtų patvirtinti prezidentas Donaldas Trumpas. Vis dėlto manoma, kad nauja taisyklė išprovokuos ir teisminių ginčų.