JAV nacionalinio saugumo patarėjas susitiko su Rusijos gynybos ministru
JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po na­cio­na­li­nio sau­gu­mo pa­ta­rė­jas Joh­nas Bol­to­nas an­tra­die­nį per de­ry­bas Mask­vo­je at­ro­dė lin­kęs ieš­ko­ti komp­ro­mi­so, pra­ėjus ke­le­tui die­nų po jo vir­ši­nin­ko par­eiš­ki­mo, kad Va­šing­to­nas pa­si­trauks iš svar­bios gink­lų kon­tro­lės su­tar­ties su Ru­si­ja.

J. Boltonas į Maskvą atskrido antradienį, nepraėjus nė dviem paroms po D. Trumpo pareiškimo, kad Rusija pažeidinėja Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutartį (INF) ir perspėjimo, kad JAV pradės plėtoti šio tipo ginkluotę, jeigu Rusija ir Kinija neįsipareigos jos neturėti ir nekurti.

Kinija neprisidėjo prie sutarties, pasirašytos 1987 metais tuomečio JAV prezidento Ronaldo Reagano ir paskutiniojo Sovietų Sąjungos lyderio Michailo Gorbačiovo. Šis susitarimas draudžia JAV ir Rusijai turėti nuo žemės paleidžiamų sparnuotųjų arba balistinių raketų, galinčių nešti branduolines arba įprastas kovines galvutes ir smogti taikiniams 500–5 500 km atstumu, taip pat jas gaminti ir rengti jų bandymu ore.

Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu antradienį gyrė J. Boltono dviejų dienų vizitą ir sakė, kad „net ir maži žingsniais bus naudingi mūsų santykiams ir padės atkurti pasitikėjimą“. Pasak jo, Rusija ir JAV taip pat turėtų stiprinti bendradarbiavimą Sirijoje, jau dabar padedantį išvengti didelių incidentų tarp ten veikiančių pajėgų ore ir ant žemės.

S. Šoigu ministerija pažymėjo, kad jo derybos su J. Boltonu buvo konstruktyvios; per jas buvo aptarti labai įvairūs saugumo klausimai. „Derybos vyko konstruktyvioje atmosferoje. Buvo aptariami įvairūs klausimai, susiję tiek su globaliu, tiek regioninius saugumu įvairiose pasaulio dalyse“, – po susitikimo žurnalistams sakė Gynybos ministerijos atstovai.

Pasak jų, buvo apsikeista nuomonėmis apie Strateginės ginkluotės mažinimo sutartį (START), INF susitarimą, taip pat Artimųjų Rytų, Afganistano ir kitų regionų saugumo klausimus.

J. Boltonas sakė S. Šoigu, kad į Maskvą atvyko vykdyti D. Trumpo įsipareigojimo gerinti bendradarbiavimą su Rusija saugumo srityje.

„Sutinkame su jumis, kad derybos dėl Sirijos konflikto sureguliavimo buvo labai naudingos, vaisingos ir profesionalios bei tikimės, kad mums pavyks išplėsti šį dialogą ir apsvarstyti kitus klausimus“, – sakė D. Trumpo patarėjas. Duodami interviu televizijai nei J. Boltonas, nei S. Šoigu neužsiminė apie D. Trumpo pareiškimą dėl INF sutarties.

Pirmadienį kalbėdamasis su Rusijos radiju „Echo Moskvy“ J. Boltonas leido suprasti, kad Vašingtonas apsisprendė iš šios sutarties pasitraukti.

„Jeigu Rusija sako nepažeidžianti INF sutarties, ką jie ketina daryti, kad pakeistų savo elgesį ir (sutartį) vykdytų?“ – klausė jis.

J. Boltonas taip pat sakė, kad D. Trumpo administracija dar neapsisprendusi, ar turėtų būti pratęsta naujausia START sutartis, 2011 metais pasirašyta tuomečio JAV prezidento Baracko Obamos ir Rusijos prezidento Dmitrijaus Medvedevo. Šios sutarties galiojimas baigsis 2021 metais.

Pirmadienį J. Boltonas susitiko su Rusijos Federacijos saugumo tarybos pirmininku Nikolajumi Patruševu ir vėliau antradienį turėtų susitikti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.