JAV laikinasis generalinis prokuroras teigia netrikdęs tyrimo dėl Rusijos
JAV ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro par­ei­gas ei­nan­tis Matt­hew Whi­ta­ke­ris penk­ta­die­nį sa­kė „jo­kiu bū­du ne­si­ki­šęs“ į spe­cia­lio­jo pro­ku­ro­ro Ro­ber­to Muel­le­rio vyk­do­mą ty­ri­mą dėl nu­ma­no­mo Ru­si­jos ki­ši­mo­si į Ame­ri­kos rin­ki­mus.

M. Whitakeris taip pat sakė nesikalbėjęs apie šį tyrimą su prezidentu Donaldu Trumpu ar Baltųjų rūmų aukšto rango pareigūnais.

Laikinasis generalinis prokuroras kalbėjo per audringą posėdį demokratų dominuojamų Atstovų Rūmų Teismų komitete.

M. Whitakeris prižiūrėjo R. Muellerio tyrimą nepaisydamas darbo etikos pareigūnų patarimo nusišalinti.

Jis liudijo tikriausiai baigiantis jo darbui Teisingumo departamento vadovo poste – Senato teismų komitetas ketvirtadienį pritarė prezidento D. Trumpo pasiūlymui, kad naujuoju šalies generaliniu prokurorų taptų Williamas Barras.