JAV kurs kosmoso saugumo pajėgas
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas an­tra­die­nį pa­si­ra­šė įsa­ką dėl nau­jų kos­mo­so pa­jė­gų su­kū­ri­mo.

„Turime būti pasiruošę, – pasirašęs dokumentą žurnalistams pareiškė prezidentas. – Mano administracija pavertė kosmoso pajėgų sukūrimą nacionalinio saugumo reikalu.“

D. Trumpas pernai vasarą pareiškė norintis sukurti „kosmoso pajėgas“, kurios būtų visiškai nauja kariuomenės dalis greta karinio jūrų laivyno, jūrų pėstininkų korpuso, armijos ir oro pajėgų.

Jis tvirtina, kad tai būtina norint išspręsti silpnų vietų kosmose klausimą ir įtvirtinti JAV dominavimą orbitoje.

Tačiau kosmoso pajėgų sukūrimas dar nėra nuspręstas reikalas, nes joms turi pritarti Kongresas, o jų koncepcija susidūrė su tam tikru įstatymų leidėjų ir gynybos pareigūnų skepticizmu dėl kaštų ir papildomos biurokratijos.

Naujų kosmoso pajėgų sukūrimas taip pat išprovokuotų konkurenciją Pentagone, ypač su oro pajėgomis, kurios šiuo metu yra atsakingos už daugumą kosmoso operacijų.