JAV Kongresas pratęsė federalinių įstaigų veiklos finansavimą
JAV Kong­re­sas pir­ma­die­nį už­de­gė ža­lią švie­są fe­de­ra­li­nėms įstai­goms po tri­jų die­nų per­trau­kos at­nau­jin­ti dar­bą, nu­bal­sa­vęs už to­les­nį jų veik­los fi­nan­sa­vi­mą.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas po šio Kongreso žingsnio paskelbė apie savo pergalę konfrontacijoje su demokratais Vašingtone.

Per balsavimą Atstovų Rūmuose už tolesnį federalinių įstaigų finansavimą nubalsavo 266 įstatymų leidėjai, prieš pasisakė 150 deputatų. Keliomis valandoms anksčiau Senato demokratai nusprendė, kad nebesipriešins šiam planui, gavę respublikonų garantijas, jog artimiausiomis savaitėmis bus surengtas balsavimas imigracijos klausimu.

D. Trumpas pirmadienį vėlai vakare pasirašė šį teisės aktą, todėl antradienį federalinės įstaigos galės grįžti prie normalaus darbo režimo.

„Žinau, jaučiamas didžiulis palengvėjimas, kad šis epizodas baigiasi, – kolegoms sakė Atstovų Rūmų pirmininkas Paulas Ryanas. – Tačiau dabar ne laikas tapšnoti vieni kitiems per pečius. Tikrai ne.“

Aklavietė Vašingtone tęsėsi beveik visą savaitę, įstatymų leidėjams ir Baltiesiems rūmams ginčijantis dėl imigracijos politikos. Dvi didžiosios politinės partijos aršiai kivirčijosi ir pliekė viena kitą, kol galiausiai visgi pasiekė susitarimą.

„Man malonu, kad Kongreso demokratai atėjo į protą“, – pareiškė D. Trumpas, kai įstatymų leidėjai uždegė žalią šviesą šimtams tūkstančių federalinių įstaigų darbuotojų grįžti į savo darbo vietas.

Demokratai nusprendė užbaigti tris dienas trukusį federalinių įstaigų veiklos sustabdymą, kai buvo pasiekta pažanga derybose su valdančiaisiais respublikonais dėl to, kaip užtikrinti, kad nuo deportacijos būtų apsaugoti šimtai tūkstančių žmonių, vadinamų „svajotojais“ (Dreamers), kurie neteisėtai atvyko į JAV dar būdami vaikai.

Su demokratų palaikymu Senatas nesunkiai priėmė teisės aktą, užtikrinsiantį federalinės valdžios veiklos finansavimą iki vasario 8 dienos.

Žinia apie Vašingtone pasiektą kompromisą paskatino JAV akcijų rinkos augimą iki naujų rekordinių aukštumų.

Tačiau Baltieji rūmai, regis, nelinkę skatinti tarppartinio bendradarbiavimo ar demonstruoti kilnumą po valdžios veiklos sustabdymo, aptemdžiusio D. Trumpo pirmąsias inauguracijos metines.

Prezidentas pareiškė demokratams, kad pritars tik visapusiškai imigracijos reformai, kuri, be kita ko, turėtų apimti ir jo reikalavimus dėl tvoros Meksikos pasienyje, taip pat išspręsti „svajotojų“ klausimą.

„Sudarysime ilgalaikį susitarimą dėl imigracijos tik tuo atveju, jei jis bus naudingas šaliai“, – sakė prezidentas.

Senato demokratų lyderis Chuckas Schumeras anksčiau paskelbė, kad jo partija palaikys respublikonus ir balsuos už federalinių įstaigų tolesnį finansavimą, tačiau taip pat nepraleido progos viešai įgelti D. Trumpui.

„Baltieji rūmai savaitgalį atsisakė dalyvauti derybose. Sandorių asu save vadinantis prezidentas liko nuošaly“, – sakė Ch. Schumeras.

D. Trumpas visą savaitgalį praleido Baltuosiuose rūmuose, nors anksčiau planavo su šeima ir draugais švęsti pirmąsias inauguracijos metines savo viloje „Mar-a-Lago“ Floridoje.

Turint galvoje nesutarimus dėl imigracijos ir neišspręstą klausimą dėl D. Trumpo reikalaujamos sienos Meksikos pasienyje finansavimo, respublikonai ir demokratai vasario 9 dieną vėl gali atsidurti panašioje aklavietėje.