JAV Izraelio gynybai skirs 38 milijardus dolerių
Jung­ti­nių Vals­ti­jų Kong­re­sas pa­tvir­ti­no įsta­ty­mą, už­ti­kri­nan­tį 38 mlrd. JAV do­le­rių par­amą Iz­rae­lio gy­ny­bai, ku­ri bus iš­mo­kė­ta per 10 me­tų lai­ko­tar­pį.

Rugpjūčio pradžioje šį įstatymą patvirtino Senatas, o dabar jis bus perduotas pasirašyti JAV prezidentui Donaldui Trumpui, penktadienį pranešė interneto svetainė NEWSru.co.il.

Šio įstatymo iniciatoriai siekė, kad susitarimas dėl karinės pagalbos būtų apsaugotas nuo nesutarimų planuojant biudžetą ateityje, nepriklausomai nuo to, kokia bus Kongreso sudėtis ir kas vadovaus šaliai.

Todėl pagal naują įstatymą JAV parama Izraeliui yra atskiriama nuo kasmetinio valstybės biudžeto. Įstatymas taip pat leidžia prezidentui numatyti 1 mlrd. JAV dolerių rezervą ginkluotei ir su Izraeliu sukurti bendrą programą kovai su bepiločiais lėktuvais.

Pagal karinės pagalbos susitarimą, nuo 2019 iki 2028 metų JAV skirs Izraeliui 38 mlrd. JAV dolerių. Savo ruožtu I