JAV įšaldė Rusijos oligarcho Olego Deripaskos turtą
JAV val­džios ins­ti­tu­ci­jos įšal­dė į sank­ci­jų są­ra­šus įtrauk­to Krem­liui lo­ja­laus Ru­si­jos oli­gar­cho Ole­go De­ri­pas­kos tur­tą Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se, įskai­tant jam pri­klau­san­čias vi­las Va­šing­to­ne bei Niu­jor­ke.

Apie tai pirmadienį pranešė laikraštis „New York Post“, remdamasis JAV finansų departamento atstovais.

„Vašingtonas įšaldė Deripaskos turtą Jungtinėse Valstijose, įskaitant dideles vilas Manhatane ir Vašingtone. Finansų departamento atstovų teigimu, federalinės valdžios institucijos taip pat derasi su juo, kad jis atsisakytų kai kurių savo operacijų Europoje, kad šioms operacijoms nebūtų pritaikytos sankcijos“, – rašo leidinys.

„New York Post“ pažymi, kad O. Deripaska vilą viename labiausiai prestižinių Niujorko rajonų 2008 metais įsigijo už 42,5 mln. JAV dolerių.

Duomenų apie O. Deripaskos vilą Vašingtone leidinys nepateikia.