JAV ir Vengrijos diplomatijos vadovai pasisvaidė kaltinimais
JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Mi­ke'as Pom­peo pir­ma­die­nį pers­pė­jo Veng­ri­ją, kad Ru­si­ja sie­kia skal­dy­ti Va­ka­rus, o veng­rų už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Pe­te­ris Szij­jar­to kri­ti­ką dėl Bu­da­peš­to ry­šių su Mask­va pa­va­di­no „siau­bin­ga veid­mai­nys­te“.

M. Pompeo, lankydamasis prorusiškiausioje Europos Sąjungos narėje, sakė, kad Vengrijos priklausomybė nuo rusiškų gamtinių dujų ir draugystė su prezidentu Vladimiru Putinu prilygsta pavojui nacionaliniam saugumui.

„Negalime leisti Putinui varyti pleištų tarp draugų NATO“, – sakė M. Pompeo bendroje spaudos konferencijoje su P. Szijjarto.

Tačiau vengrų užsienio reikalų ministras sakė, kad Vakarų kritika Vengrijos diplomatijai yra neteisinga, nes kitos Europos šalys taip pat turi sutarčių su Rusija energetikos srityje.

„Europos politikos arenoje esama siaubingos veidmainystės ir politinio korektiškumo“, – pareiškė jis.