JAV ir Šiaurės Korėjos viršūnių susitikimas gali būti atidėtas
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas an­tra­die­nį par­eiš­kė, kad bir­že­lio 12 die­ną Sin­ga­pū­re pla­nuo­ja­mas jo su­si­ti­ki­mas su Šiau­rės Ko­rė­jos ly­de­riu Kim Jong Unu ga­li bū­ti ati­dė­tas, ta­čiau jis pa­brė­žė esąs įsi­ti­ki­nęs, kad jo ko­le­ga yra „rim­tai“ nu­si­tei­kęs dėl de­nuk­lea­ri­za­ci­jos.

„Birželio 12-ąją gali nepavykti (susitikti su Kim Jong Unu)“, – pareiškė JAV vadovas.

„Jei tai neįvyks (tądien), galbūt įvyks vėliau“, – sakė D. Trumpas Baltuosiuose rūmuose prasidėjus jo susitikimui su Pietų Korėjos prezidentu Moon Jae-inu.

Vis dėlto JAV vadovas pridūrė esąs įsitikinęs, kad Kim Jong Unas yra pasiryžęs atsisakyti savo branduolinės programos, nors tarptautinėje bendruomenėje būgštaujama, kad Pchenjanas gali persigalvoti.

„Manau, kad jis (nusiteikęs) rimtai. Manau, kad jis tikrai (nusiteikęs) labai rimtai“, – sakė D. Trumpas apie Pchenjano denuklearizaciją.

„Jis bus itin laimingas, – sakė JAV prezidentas apie Kim Jong Uną, jei jų susitarimas bus įgyvendintas. – Jis bus labai laimingas.“