JAV ir Šiaurės Korėjos derybose nepasiekta jokio susitarimo
Šiau­rės Ko­rė­jos ly­de­rio Kim Jong Uno ir JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po de­ry­bos bai­gė­si ne­pa­sie­kus jo­kio su­si­ta­ri­mo, ket­vir­ta­die­nį, po dvi die­nas tru­ku­sio vir­šū­nių su­si­ti­ki­mo Ha­no­ju­je, pa­skel­bė Bal­tie­ji rū­mai.

„Šį kartą nepasiekta jokio susitarimo, bet jų atitinkamos komandos laukia susitikimų ateityje“, – sakoma Baltųjų rūmų atstovės Sarah Sanders pareiškime.

Kiek anksčiau abu lyderiai atskirais kortežais išvyko iš susitikimo vietos Vietnamo sostinėje, kur derybos vyko už uždarų durų.

Hanojuje surengtam antrajam JAV ir Šiaurės Korėjos viršūnių susitikimui staiga pasibaigus anksčiau nei planuota ir be jokio susitarimo ar pareiškimo, D. Trumpas žurnalistams pasakė: „Kartais reikia išeiti ir tai kaip tik buvo vienas iš tokių kartų.“

Jis nurodė, kad nesutarimų viršūnių susitikime kilo dėl JAV sankcijų.

Pasak JAV prezidento, susitarimo nebuvo todėl, kad jis nesutiko panaikinti visų sankcijų Šiaurės Korėjai.

„Tai dėl sankcijų, – sakė jis. – Iš esmės, jie norėjo, kad būtų panaikintos visos sankcijos, o mes negalėjome to padaryti.“

Po susitikimo planuoti darbo pietūs ir pasirašymo ceremonija paskutinę minutę buvo išbraukti iš darbotvarkės. Baltieji rūmai patvirtino, kad 7 val. Grinvičo (9 val. Lietuvos) laiku įvyks D. Trumpo spaudos konferencija.