JAV ir Šiaurės Korėja tęsia derybas
JAV Vals­ty­bės de­par­ta­men­tas pra­ne­šė, kad vie­nas ame­ri­kie­čių aukš­to ran­go dip­lo­ma­tas pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį Ko­rė­jos pu­sia­sa­lio De­mi­li­ta­ri­zuo­to­jo­je zo­no­je su­ren­gė de­ry­bas su Šiau­rės Ko­rė­ja.

JAV ambasadorius Filipinuose Sung Kimas vadovavo delegacijai, sekmadienį nuvykusiai į Panmundžomo kaimą abi Korėjas skiriančioje Demilitarizuotojoje zonoje aptarti kitų žingsnių įgyvendinant bendrą deklaraciją, pasirašytą per JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno birželio 12-osios susitikimą.

JAV valstybės departamento pirmadienio pareiškime sakoma: „Mūsų tikslas lieka galutinė, visiškai patikrinama KLDR (Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos) denuklearizacija, kaip Singapūre susitarė pirmininkas Kim Jong Unas.“

Sung Kimas anksčiau buvo JAV pasiuntinys Šiaurės Korėjai, o prieš viršūnių susitikimą vadovavo politikos deryboms su Pchenjanu.