JAV ir Šiaurės Korėja tarsis dėl denuklearizacijos
JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Mi­ke'as Pom­peo penk­ta­die­nį at­vy­ko į Pchen­ja­ną spaus­ti Šiau­rės Ko­rė­jos ly­de­rio Kim Jong Uno pri­siim­ti iš­sa­mes­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų dėl de­nuk­lea­ri­za­ci­jos po jo is­to­ri­nio su­si­ti­ki­mo su Ame­ri­kos pre­zi­den­tu Do­nal­du Trum­pu.

Atskridusį į Šiaurės Korėjos sosteinę M. Pompeo pasveikino Kim Jong Uno dešinioji ranka Kim Yong Cholas ir užsienio reikalų ministras Ri Yong Ho, pranešė žiniasklaida.

Po praeitą mėnesį Singapūre įvykusio Kim Jong Uno ir D. Trumpo susitikimo Amerikos lyderis tikino, kad atsivėrė kelias pasiekti taiką ir kad branduolinio karo grėsmė jau likviduota.

Tačiau jųdviejų pasirašytame pareiškime stigo aiškių įsipareigojimų.

Tąsyk Kim Jong Unas patvirtino palaikantis „visišką Korėjos pusiasalio denuklearizaciją“. Jis pavartojo Pchenjano dažnai skelbiamą frazę, bet nepareiškė sutinkantis su ilgamečiais JAV reikalavimais, kad Šiaurės Korėja likviduotų savo atominį arsenalą „patikrinamu“ ir „negrįžtamu“ būdu.

M. Pompeo buvo pavesta susitarti dėl išsamesnio plano. Vašingtonas tikisi, kad Kim Jong Unas sutiks deklaruoti savo branduolinių ginklų programos mastą ir susitars dėl jos likvidavimo kalendoriaus.

„Per viršūnių susitikimą Singapūre mūsų lyderiai prisiėmė įsipareigojimų visiškai denuklearizuoti Šiaurės Korėją“, – M. Pompeo anksčiau sakė kartu su juo keliaujantiems žurnalistams.

„Per šią kelionę sieksiu gauti detalių apie šiuos įsipareigojimus ir tęsti postūmį, kad būtų įgyvendinta, ką abu lyderiai pažadėjo vienas kitam ir pasauliui“, – pabrėžė jis.

„Tikiuosi, kad KLDR (Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika) pasiruošusi padaryti tą patį“, – pridūrė valstybės sekretorius.

JAV diplomatijos vadovas, penktadienį ryte atvykęs į Pchenjaną kartu su aukšto rango padėjėjais, pirmąkart liks nakvoti Šiaurės Korėjos sostinėje.

Valstybės sekretorius savo tviterio žinutėje rašė išreiškė viltį „tęsti mūsų darbą dėl galutinės, visiškai patikrinamos #KLDR denuklearizacijos, kaip yra sutarta su pirmininku Kimu“.

Vašingtonas tikisi, kad „visiška“ denuklearizacija galės prasidėti per metų laikotarpį, bet daugelis ekspertų ir D. Trumpo kritikų perspėja, kad Kim Jong Uno per viršūnių susitikimą duotas pažadas mažai tereiškia ir kad šis procesas gali užtrukti daug metų, jeigu apskritai prasidės.

M. Pompeo ir D. Trumpas pažadėjo, kad tarptautinės ekonominės sankcijos – jų nuomone, privertusios Šiaurės Korėją sėsti prie derybų stalo – kol kas bus toliau vykdomos.

Atvykusi į Pchenjaną amerikiečių delegacija turėtų dalyvauti pietuose su Kim Yong Cholu – aukšto rango Šiaurės Korėjos pareigūnu ir buvusiu žvalgybos vadovu.

Po penktadienio vakarą ir šeštadienio rytą vyksiančių derybų M. Pompeo išskris į Tokiją, kur trumpam susitiks su Japonijos ir Pietų Korėjos užsienio reikalų ministrais.

Vėliau jis apsilankys Vietname ir Abu Dabyje, o galiausiai atvyks į Belgijos sostinę Briuselį, kur kartu su D. Trumpu dalyvaus kitą savaitę vyksiančiame NATO viršūnių susitikime.