JAV ir Meksika pasiekė susitarimą dėl migrantų
Prie­globs­čio pra­šy­to­jai, no­rin­tys pa­tek­ti į Jung­ti­nes Vals­ti­jas per pie­ti­nę ša­lies sie­ną, pri­va­lės lauk­ti Mek­si­ko­je, kol Ame­ri­kos teis­mai nag­ri­nės jų prie­globs­čio pra­šy­mus, šeš­ta­die­nį pra­ne­šė Jung­ti­nių Vals­ti­jų pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas, iš es­mės pa­tvir­ti­nęs anks­tes­nį „The Was­hing­ton Post“ pra­ne­ši­mą apie pa­siek­tą dvi­ša­lį su­si­ta­ri­mą.

Kai kurie pabėgėliai, šiuo metu esantys pasienyje, atsargiai pasveikino tokį sprendimą, nors paskirtoji Meksikos vidaus reikalų ministrė Olga Sanchez Cordero, kuri, anot „The Washington Post“, iš pradžių patvirtino susitarimo faktą, vėliau išplatino paneigimą.

„Migrantams prie pietinės sienos nebus leista atvykti į Jungtines Valstijas, kol jų individualioms paraiškoms nepritars teismas“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė D. Trumpas. Jo teigimu, JAV „įsileis tuos, kurie atvyksta į mūsų šalį legaliai“. Jis taip pat pridūrė: „Visi liks Meksikoje“.

„Kol kas mes susitarėme dėl pasilikimo Meksikoje politikos“, – „The Washington Post“ anksčiau citavo būsimą Meksikos ministrę. Naujojo Meksikos prezidento Andreso Manuelio Lopezo Obradoro vyriausybė pradės eiti pareigas gruodžio 1 dieną.

Tačiau vėliau vidaus reikalų ministrės kanceliarija išplatino pareiškimą, kuriame teigiama: „Nėra jokio susitarimo tarp būsimos federalinės Meksikos vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų“.

D. Trumpas į Meksikos pasienį yra nusiuntęs beveik 6 tūkst. karių, kad šie sienos apsaugos tarnybos agentams ir Nacionalinės gvardijos kariams padėtų užkirsti kelią, anot JAV prezidento, „labai blogų žmonių invazijai“.

Daugiau nei mėnesį iš Hondūro iki Amerikos sienos keliavę beveik 5 tūkst. migrantų, įskaitant moteris ir vaikus, šiuo metu gyvena Tichuanoje įrengtoje stovykloje.

Kaip skelbia „The Washington Post“, kol kas nėra pasirašyta jokio oficialaus susitarimo, tačiau JAV pareigūnai mano, kad toks susitarimas, pagal kurį būsimų pabėgėlių atvejus JAV teismai nagrinėtų jiems liekant Meksikoje, galėtų tapti proveržiu užkardant migraciją. Dienraščio cituoti JAV krašto saugumo pareigūnai sakė, kad naujoji tvarka įsigalios per ateinančias kelias dienas ar savaites.

Nurodoma, jog pirmiausia bus įvertinama, ar prieglobsčio prašytojams kiltų neišvengiama grėsmė, jeigu jie liktų Meksikoje, kur yra plačiai paplitęs smurtas.

Deportacija namo

Amerikiečių pareigūnai pagal naująją sistemą galės išnagrinėti mažiausiai dukart daugiau prieglobsčio prašymų, nes jų neberibos žmonių sulaikymo erdvė Amerikos pasienio punktuose, per kuriuos atvyksta migrantai, rašo „The Washington Post“.

Be to, pagal naująsias taisykles prieglobsčio prašytojas, kuriam buvo atsisakyta suteikti prieglobstį, nebegalės grįžti į Meksiką, o bus laikomas sulaikytas JAV ir iš karto deportuotas į gimtąją šalį.

Su žurnalistais ketvirtadienį kalbėjęs JAV valstybės sekretorius Mike'as Pompeo jokio susitarimo nepaminėjo, tačiau pabrėžė, kad jis ir krašto saugumo sekretorė Kirstjen Nielsen turėjo „konstruktyvų susitikimą“ su būsimu Meksikos užsienio reikalų ministru Marcelo Ebrardu.

JAV pasieniečiai šiais metais jau užregistravo daugiau nei 400 tūkst. nelegalių sienos kirtėjų. O prašančiųjų prieglobsčio skaičius per pastaruosius penkerius metus padidėjo 2 tūkst. procentų. Tačiau JAV valdžia prieglobstį suteikia mažiau nei 10 proc. atvejų.