JAV ir Korėjos viršūnių susitikimas vis dar gali įvykti
Šiau­rės Ko­rė­jos ly­de­ris Kim Jong Unas ma­no, kad jo de­ry­bos su JAV pre­zi­den­tu Do­nal­du Trum­pu bus is­to­ri­nė ga­li­my­bė už­baig­ti iš­ti­sus de­šimt­me­čius ne­si­bai­gian­čią konf­ron­ta­ci­ją, sek­ma­die­nį po ne­ti­kė­to su­si­ti­ki­mo su šiau­rės ko­rė­jie­čių ko­le­ga par­eiš­kė Pie­tų Ko­rė­jos va­do­vas Moon Jae-inas.

„Jis taip pat išreiškė savo ketinimus per Šiaurės Korėjos ir JAV viršūnių susitikimo sėkmę užbaigti karo ir konfrontacijų istoriją bei bendradarbiauti taikos ir klestėjimo labui“, – žurnalistams sakė Pietų Korėjos prezidentas.

Moon Jae-inas pridūrė, kad „prireikus“ susitarė susitikti ar pasikalbėti su Kim Jong Unu asmeniškai.

Šiaurės ir Pietų Korėjų lyderiai per savo netikėtą savaitgalio susitikimą susitarė „dažnai“ susitikinėti ateityje, sekmadienį pranešė Pchenjano valstybinė žiniasklaida.

„Jiedu sutarė, jog jie turėtų dažnai susitikinėti ateityje, kad pagyvintų dialogą ir suvienytų išmintį ir pastangas, išreikšdami savo poziciją drauge stengtis denuklearizuoti Korėjos pusiasalį“, – pranešė valstybinė naujienų agentūra KCNA.

„Kim Jong Unas padėkojo Moon Jae-inui už didžiules jo pastangas dėl KLDR ir JAV viršūnių susitikimo, suplanuoto birželio 12-ąją, ir išreiškė savo tvirtą valią, kad KLDR ir JAV viršūnių derybos (įvyktų)“, – sakoma pranešime, kuriame minimas sutrumpintas oficialus Šiaurės Korėjos pavadinimas – Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas šeštadienį pareiškė, kad derybose dėl Singapūre birželio 12-ąją turinčio įvykti susitikimo su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu padaryta „labai puikios“ pažangos.

„(Viskas) juda labai puikiai“, – pareiškė prezidentas Baltuosiuose rūmuose per susitikimą su amerikiečiu, paleistu iš Venesuelos kalėjimo.

„Tebesitikime (susitikimo) birželio 12-ąją Singapūre. Niekas nepasikeitė“, – pridūrė D. Trumpas.