JAV gimnastų rinktinės gydytojas nuteistas 175 metams kalėjimo
Vi­sa JAV gim­nas­ti­kos ad­mi­nis­tra­ci­jos (USAG) di­rek­to­rių val­dy­ba at­sis­ta­ty­dins dėl įsip­lies­ku­sio sek­sua­li­nės prie­var­tos skan­da­lo, šiai or­ga­ni­za­ci­jai penk­ta­die­nį ap­sisp­ren­dus vyk­dy­ti JAV Olim­pi­nio ko­mi­te­to (USOC) rei­ka­la­vi­mus, kad ne­bū­tų ati­mtas jos ser­ti­fi­ka­tas.

Buvęs JAV gimnastikos olimpinės komandos gydytojas Larry Nassaras šią savaitę buvo nuteistas kalėti 175 metus už mergaičių ir jaunų moterų seksualinį išnaudojimą prisidengiant jų sveikatos priežiūra. Tuomet šią sporto šaką Amerikoje administruojantis organas pažadėjo vykdyti šešis USOC iškeltus reikalavimus, kad jo įgaliojimai nebūtų atimti.

„USA gimnastikos administracija vykdys USOC reikalavimus“, – sakoma organizacijos pranešime.

Tarp L. Nassaro aukų buvo olimpinės čempionės Simone Biles (Simon Bailz), Aly Raisman (Ali Raisman), Gabby Douglas (Gabi Duglas), Jordyn Wieber (Džordin Viber) ir McKayla Maroney (Makaila Maroni). Per ilgiau kaip savaitę trukusius teismo posėdžius prieš paskelbiant bausmę šioje byloje apie savo patirtą priekabiavimą papasakojo daugiau kaip 150 moterų.

Trys aukščiausio rango USAG direktorių valdybos nariai – pirmininkas Paulas Parilla (Polas Parilja), pirmininko pavaduotojas Jay Binderis (Džėjus Bainderis) ir iždininkė Bitsy Kelley (Bitsi Keli) – atsistatydino jau pirmadienį, sulaukę aštrios kritikos iš nukentėjusių dėl valdančiosios organizacijos požiūrio į L. Nassaro bylą.

USOC vyriausiasis administratorius Scottas Blackmunas ketvirtadienį išdėstė, ką JAV gimnastikos administracija turi padaryti, kad išsaugotų savo įgaliojimus. Pirmasis iš šių įpareigojimų – kad visa direktorių valdyba atsistatydintų iki šio mėnesio pabaigos, nes priešingu atveju nedelsiant bus pradėtas svarstymas dėl įgaliojimų nutraukimo.

Vietoje atsistatydinusių vadovų dirbs laikinoji valdyba. Į ją bus įtraukta sportininkų atstovų ir negalės būti nė vieno iš atsistatydinusių direktorių. Nauja nuolatinė valdyba turės būti išrinkta per 12 mėnesių.

Be to, JAV gimnastikos administracija į kiekvieną valdybos posėdį turės pakviesti USOC stebėtoją.

Šiuo metu USOC jau vykdo minėto skandalo nepriklausomą tyrimą, nors kai kurios nukentėjusios taip pat kritikavo nacionalinį olimpinį komitetą dėl neveiklumo, leidusio L. Nassarui labai ilgai ir nebaudžiamai išnaudoti mergaites ir moteris.

„Kiekvienas atletas, kaip nors susijęs su USAG, privalo jaustis saugus, palaikomas ir skatinamas laisvai pasisakyti apie grėsmes jų saugumui, – pabrėžė S. Blackmunas. – USAG kultūra privalo visokeriopai tai puoselėti.“

Tarp kitų nacionalinio olimpinio komiteto reikalavimų yra įpareigojimas visokeriopai bendradarbiauti su nepriklausomu tyrimu dėl L. Nassaro skandalo. Visi USAG pareigūnai ir valdybos nariai taip pat turės dalyvauti mokymuose JAV Saugaus sporto centre.

Be to, gimnastikos administracijos darbuotojai ir valdybos nariai turės per pusmetį baigti etikos kursus.

„Šių reikalavimų negrindžiame kokiu nors žinojimu, kad kuris nors konkretus USAG darbuotojas arba valdybos narys atliko kažkokį vaidmenį palaikant arba dangstant L. Nassaro veiksmus, – rašė S. Blackmunas. – Mūsų pozicija kyla iš aiškaus suvokimo, kad USAG kultūrą būtina iš pagrindų pertvarkyti.“