JAV generolas: IS įveikta, bet dar nenugalėta
Ko­va su dži­ha­dis­tų ju­dė­ji­mu „Is­la­mo vals­ty­bė“ (IS) dar „to­li gra­žu ne­baig­ta“, o eks­tre­mis­tai te­bė­ra ne­pa­lauž­ti ir yra pa­si­ruo­šę vėl at­sis­to­ti ant ko­jų, nors bu­vo su­nai­kin­ta jų ba­zė Si­ri­jo­je, ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė vie­nas aukš­to ran­go JAV ka­riš­kis.

„Fizinio kalifato sumažinimas yra didžiulis karinis pasiekimas, tačiau kova su IS ir agresyviu ekstremizmu toli gražu nebaigta, tad mūsų misija lieka ta pati“, – JAV Kongresui sakė Centrinio štabo viršininkas generolas Josephas Votelis.

„Iš kalifato liekanų evakuojami gyventojai tebėra užsispyrę, nepalaužti ir radikalizuoti. Turėsime akylai tęsti kovą su šią dabar plačiai išsibarsčiusia ir susiskaldžiusia organizacija“, – pridūrė jis.