JAV generalinis konsulatas Sankt Peterburge išsikrausto
JAV ge­ne­ra­li­nis kon­su­la­tas Sankt Pe­ter­bur­ge penk­ta­die­nį iš­si­kraus­to iš pa­sta­to mies­to cen­tre, Mask­vai pa­skel­bus, kad ši at­sto­vy­bė tu­ri bū­ti už­da­ry­ta at­sa­kant į Ame­ri­kos spren­di­mą iš­siųs­ti 60 ru­sų dip­lo­ma­tų ir už­da­ry­ti Ru­si­jos kon­su­la­tą Siat­le, Va­šing­to­nui de­mons­truo­jant so­li­da­ru­mą su Lon­do­nu dėl bu­vu­sio ru­sų šni­po ap­nuo­di­ji­mo Bri­ta­ni­jo­je.

Kaip pranešė naujienų agentūros „Interfax“ korespondentas, po 11 val. vietos laiku iš konsulato pastato buvo pradėti nešti maišai, dėžės, išardyti baldai, kurie buvo kraunami į automobilius. Iš konsulato kiemo išvažiavo visureigiai su diplomatiniais numeriais.

Iš pastato nešant daiktus buvo sulaikytas praeivis, į konsulato pusę metęs indelį su kava. Jaunuolis buvo nuvestas prie apsaugos posto, o paskui jį išsivežė policijos pareigūnai.

Amerikiečiai Sankt Peterburge taip pat užima istorinį pastatą, kuriame įsikūrusi generalinio konsulo rezidencija, ir nuomoja biurą verslo centre Moikos krantinėje savo spaudos ir kultūros skyriui. Kaip buvo pranešta, JAV taip pat turi palikti generalinio konsulo rezidencijos pastatą Grodno skersgatvyje.

Ketvirtadienį Rusijos užsienio reikalų ministerija oficialiai paskelbė, kad atšaukia leidimą funkcionuoti JAV generaliniam konsulatui Sankt Peterburge. Rusų pareigūnai nurodė per dvi dienas, iki kovo 31-osios, visiškai atlaisvinti konsulato pastatą Furštatskajos gatvėje.

Komentuodama šią priemonę, JAV valstybės departamento atstovė Heather Nauert sakė, kad diplomatinės atstovybės uždarymas paveiks vizų ir konsulines operacijas. „Žinoma, tai paveiks vizų operacijas ir konsulinę veiklą“, – žurnalistams sakė ji.