JAV gedi ekspezidento Busho – iškilaus valstybės veikėjo, padoraus žmogaus
Bu­vęs JAV pre­zi­den­tas Geor­ge'as H. W. Bus­has į Va­šing­to­ną grįž­ta kaip ger­bia­mas po­li­ti­nis vei­kė­jas, vi­sam po­li­ti­niam spek­trui at­sto­vau­jan­čių ly­de­rių vi­sa­me pa­sau­ly­je gi­ria­mas ne tik kaip iš­ki­lus vals­ty­bi­nin­kas, bet ir kaip ne­pap­ras­tai pa­do­rus bei ge­ras žmo­gus.

G. H. W. Bushas mirė penktadienio vakarą savo namuose Hjustone, eidamas 95-uosius metus.

41-ojo JAV prezidento palaikai pirmadienį bus atvežti į sostinę ir pašarvoti Kapitolijuje, kur su juo galės atsisveikinti visuomenė. Trečiadienį Vašingtono nacionalinėje katedroje įvyks laidotuvių ceremonija, o po jų, ketvirtadienį, velionis atguls amžinojo poilsio savo prezidentinės bibliotekos Teksase teritorijoje.

Valstybinėse laidotuvėse ketina dalyvauti dabartinis JAV prezidentas Donaldas Trumpas su žmona Melania Trump bei kiti aukšti pareigūnai.

Trečiadienį, kurią D. Trumpas paskelbė nacionaline gedulo diena, nedirbs federalinės valdžios įstaigos.

Didžiausias G. H. W. Busho, kaip prezidento, pasiekimas – tarptautinės koalicijos, 1991-aisiais per vos 100 valandų trukusį karą išvadavusios naftos turtingą Kuveitą nuo jį okupavusio kaimyninio Irako, sutelkimas. Be to, jam prezidentaujant baigėsi Šaltasis karas tarp JAV ir tuometinės Sovietų Sąjungos.

„Nelabai sutarėme dėl vidaus politikos, bet tarptautiniuose reikaluose jis buvo labai išmintingas ir įžvalgus žmogus“, – naujienų agentūrai AP šeštadienį sakė buvęs Masačusetso gubernatorius demokratas Michaelas Dukakis, 1988-aisiais pralaimėjęs prezidento rinkimus respublikonui G. H. W. Bushui.

Pasak M. Dukakio, itin didelės reikšmės užbaigiant Šaltąjį karą turėjo G. H. W. Busho gebėjimas derėtis su tuometiniu Sovietų Sąjungos vadovu Michailu Gorbačiovu.

„Tai buvo didžiulių pokyčių metas, iš kiekvieno reikalavęs didžiulės atsakomybės, – naujienų agentūrai „Interfax“ sakė M. Gorbačiovas. – Rezultatas buvo Šaltojo karo ir ginklavimosi varžybų pabaiga.“

Buvęs SSSR lyderis pridūrė visuomet vertinęs G. H. W. Busho ir jo šeimos tuo metu ir vėliau jam rodytą gerumą.

Vašingtone gerų žodžių buvusiam prezidentui respublikonui negailėjo abiejų partijų lyderiai.

Atstovų Rūmų pirmininkas respublikonas Paulas Ryanas gyrė G. H. W. Bushą už „padorų ir principingą“ vadovavimą valstybei, o demokratų lyderė Atstovų Rūmuose Nancy Pelosi pareiškė, kad jai „teko garbė“ su juo dirbti.

Tenesiui atstovaujantis senatorius respublikonas Bobas Corkeris pažymėjo, kad G. H. W. Bushas „susidraugaudavo su politiniais priešininkais, primindamas amerikiečiams, kad visuomet yra daugiau mus vienijančių, o ne skaldančių dalykų“.