JAV federalinės institucijos gali likti uždarytos metams ir ilgiau
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas par­eiš­kė esąs pa­si­ruo­šęs sce­na­ri­jui, kad fe­de­ra­li­nės ins­ti­tu­ci­jos iš da­lies liks už­da­ry­tos me­tus ar il­giau, ne­ke­tin­da­mas švel­nin­ti sa­vo kon­tro­ver­siš­ko rei­ka­la­vi­mo skir­ti mi­li­jar­dus do­le­rių sie­nos pa­sie­ny­je su Mek­si­ka sta­ty­boms.

D. Trumpas patvirtino, kad tą patį pasakė per anksčiau penktadienį įvykusį susitikimą su Kongreso demokratų lyderiais, per kurį nebuvo pasiekta susitarimo dėl jau dvi savaites besitęsiančio federalinės vyriausybės uždarymo.

„Aš tai tikrai pasakiau, – pabrėžė prezidentas. – Nemanau, kad taip bus. Tačiau esu pasiruošęs.“

„Labai svarbu, kad turėtume puikia sienos apsaugą, – tęsė jis. – Tai baigsis anksčiau, negu žmonės galvoja. Darysiu viską, ką turime padaryti.“

D. Trumpas tikino, kad federaliniai darbuotojai, paveikti JAV vyriausybės uždarymo, jį palaiko, nors daugelis jų priversti dirbti be atlyginimo arba išeiti neapmokamų atostogų.

„Daugelis šių žmonių – dauguma šių žmonių – kurie šiuo metu iš tikrųjų negauna ir negaus savo pinigų, šie žmonės daugeliu atvejų yra didžiausi to, ką mes darome, gerbėjai“, – teigė D. Trumpas.

Greitos išeities iš šios aklavietės kol kas nematyti, nes demokratai, dabar kontroliuojantys Atstovų Rūmus, atrodo visiškai nelinkę daryti nuolaidų prezidentui.

Naujai išrinkta Atstovų Rūmų pirmininkė Nancy Pelosi sakė, kad sienos statybos planai yra „amoralumas“, ir dar kartą griežtai atmetė D. Trumpo reikalavimą skirti 5,6 mlrd. dolerių (4,9 mlrd. eurų) pietinės sienos statybai.

Dėl šio ginčo daugiau kaip 800 tūkst. federalinių darbuotojų buvo priversti nuo gruodžio 22 dienos dirbti be atlygio arba išeiti neapmokamų atostogų. Tiek demokratai, tiek respublikonai dėl susidariusios padėties kaltino vieni kitus.