JAV ekspertai: Venesuela prasiskolinusi daugiau kaip 150 mlrd. dolerių
Į gi­lią eko­no­mi­nę ir po­li­ti­nę kri­zę nu­grimz­du­sios Ve­ne­sue­los vi­sa sko­la (vals­ty­bės ir pri­va­ti) 2018-ųjų pa­bai­go­je sie­kė be­veik 156 mlrd. JAV do­le­rių, tvir­ti­na Va­šing­to­no tarp­tau­ti­nių fi­nan­sų ins­ti­tu­tas (IIF).

Ši suma nuo 2007 metų išaugo 62 mlrd. dolerių, tai yra 2,5 karto.

Venesuelos valdžia užsienio skolos duomenų neviešina.

2013-aisiais Venesuelos prezidentu tapus Nicolui Maduro, šalies centrinis bankas liovėsi reguliariai skelbti valstybės makroekonominius rodiklius. 2018-ųjų gegužę Tarptautinis valiutos fondas Venesuelai pateikė oficialią pastabą dėl ekonominės statistikos stygiaus.

Patikimų Venesuelos bendrojo vidaus produktų duomenų pastaraisiais metais nėra.

IIF skaičiavimais, tikrąjį skolos dydį slepia ir Venesuelos valstybinės naftos korporacija „Petroleos de Venezuela SA“ (PDVSA). JAV ekspertų duomenimis, ji siekia 63 mlrd. dolerių ir yra beveik dukart didesnę nei pati PDVSA skelbia.

JAV Centrinė žvalgybos valdybos vertinimais, Venesuelos visa užsienio skola dar 2017-ųjų pabaigoje viršijo 100 mlrd. dolerių.