JAV ekonominiais klausimais patarinės Larry Kudlow
Jung­ti­nių Vals­ti­jų pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas pa­si­rin­ko te­le­vi­zi­jos ka­na­lo CNBC ana­li­ti­ką ir žur­na­lis­tą Lar­ry Kud­low sa­vo pa­ta­rė­ju eko­no­mi­kos klau­si­mais.

L. Kudlow agentūrai AP trečiadienį patvirtino, kad priėmė pasiūlymą, ir pridūrė, kad Jungtinių Valstijų ekonomika augs po to, kai D. Trumpas pasirašė pataisų dėl mokesčių mažinimo už 1,5 trln. JAV dolerių.

„Ekonomika ima riaumoti ir mes stebėsime vis didesnį jos riaumojimą“, – sakė jis.

Šiame poste L. Kudlow pakeis buvusį banko „Goldman Sachs“ vadovą Gary Cohną, kuris atsistatydino kilus nesutarimams dėl prezidento sprendimo įvesti plieno ir aliuminio importo muitus.

Įdomiausia, kad L. Kudlow patarinės prezidentui, kuris nori vis labiau apmokestinti užsienio prekių importą. O tokiai politikai pats asmeniškai L. Kudlow nepritaria. Visgi jis pareiškė, kad jis „sutinka“ su D. Trumpo darbotvarke ir kad jo komanda Baltuosiuose rūmuose įgyvendins prezidento pasirinktą politiką.

L. Kudlow atsisakė nurodyti, kokių patarimų duos D. Trumpui prekybos klausimais, tik pabrėžė, kad D. Trumpas yra „labai geras derybininkas“.

Draugai ir kolegos pažymi, kad 70-metis L. Kudlow turi dvi svarbias savybes, kurias vertina Amerikos prezidentas. Per diskusijas jis kalba labai atvirai ir yra labai lojalus.

„Jis yra labai jautrus žmogus ir labai logiškas žmogus, o būtent tokio ir reikia D. Trumpui“, – sakė L. Kudlow ilgametis draugas ir garsus ekonomistas Arthur Lafferis.

Verta paminėti, kad L. Kudlow neturi įgijęs mokslinio laipsnio ekonomikos srityje. Ročesterio universitete jis įgijo istorijos bakalauro laipsnį, o Prinstone pradėjo studijuoti politiką ir ekonomiką, tačiau magistro laipsnio neįgijo.

Tačiau tai nesutrukdė jam dirbti Niujorko federalinio rezervo banke ir Ronaldo Reagano administracijoje. Jis taip pat dirbo ir keliose finansų kompanijoje, o 1994 metais buvo atleistas iš banko „Bear Stearns“ dėl kokaino vartojimo.

Nuo 2002 iki 2014 metų L. Kudlow vedė įvairias laidas CNBC kanale. Pastaruoju metu jis reguliariai šio kanalo laidose pasirodo kaip analitikas.

L. Kudlow per prezidento rinkimus palaikė D. Trumpą ir rėmė daugelį jo iniciatyvų, įskaitant mokesčių reformą ir finansų srities reguliavimo švelninimą. Tačiau jis, skirtingai nuo prezidento, yra laikomas laisvosios prekybos šalininku.