JAV didins finansinį spaudimą Iranui
Jung­ti­nės Vals­ti­jos di­dins fi­nan­si­nį spau­di­mą Ira­nui tai­ky­da­mas „stip­riau­sias sank­ci­jas is­to­ri­jo­je“, pir­ma­die­nį par­eiš­kė vals­ty­bės se­kre­to­rius Mi­ke'as Pom­peo.

Anksčiau šį mėnesį JAV pasitraukė iš 2015-ųjų branduolinio susitarimo.

„Taikysime beprecedentį finansinį spaudimą Irano režimui. Lyderiai Teherane neturės jokių abejonių dėl mūsų rimtumo“, – sakė M. Pompeo savo pirmoje kalboje apie užsienio politiką nuo to laiko, kai buvęs Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) vadovas pradėjo vadovauti Valstybės departamentui.

„Iranas daugiau niekada nebeturės visiškos laisvės dominuoti Artimuosiuose Rytuose“, – sakė jis pristatydamas naująją Vašingtono strategiją Teherano atžvilgiu. Joje numatyta 12 griežtų sąlygų, kurios turi būti įgyvendintos, kad JAV imtųsi derėtis dėl bet kokio „naujo susitarimo“ su Iranu.