JAV blokavo nepriklausomą JT tyrimą dėl smurto Gazos Ruože
JAV pir­ma­die­nį blo­ka­vo Jung­ti­nių Tau­tų Sau­gu­mo Ta­ry­bos par­eiš­ki­mą, ra­gi­nan­tį su­reng­ti ne­prik­lau­so­mą ty­ri­mą dėl de­šim­tis žmo­nių gy­vy­bių nu­si­ne­šu­sio smur­to prie Ga­zos Ruo­žo ir Iz­rae­lio sie­nos, pra­si­ver­žu­sio per nau­jo­sios Ame­ri­kos am­ba­sa­dos Je­ru­za­lė­je ati­da­ry­mą, pra­ne­šė dip­lo­ma­tai.

„Saugumo Taryba reiškia pasipiktinimą ir sielvartą dėl civilių palestiniečių, pasinaudojusių teise taikiai protestuoti, žūties“, – sakoma pareiškimo projekte, su kuriuo susipažino naujienų agentūra AFP.

„Saugumo Taryba ragina atlikti šių veiksmų nepriklausomą ir skaidrų tyrimą, kad būtų užtikrintas atskaitingumas“, – nurodoma tekste.

Per kruviniausią Izraelio ir palestiniečių konfliktą nuo 2014 metų karo Gazos Ruože pirmadienį žuvo mažiausiai 55 palestiniečiai, dar per 2,4 tūkst. buvo sužeisti.

Susirėmimai įsiplieskė prieš Izraelio pareigūnams ir Baltųjų rūmų delegacijai, kurioje buvo JAV prezidento Donaldo Trumpo duktė Ivanka, atidarant ambasadą Jeruzalėje, perkeltoje iš Tel Avivo. Kraujas buvo toliau liejamas visą dieną.

Tarp žuvusiųjų buvo aštuoni vaikai, jaunesni kaip 16 metų, sakė Palestinos pasiuntinys prie Jungtinių Tautų. Bendrą žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičių pateikė Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija.

„Saugumo Taryba reiškia gilų susirūpinimą dėl pastarųjų įvykių palestiniečių teritorijoje, nuo 1967 metų okupuotoje Izraelio, įskaitant Rytų Jeruzalę, ypač taikių protestų Gazos Ruože ir tragiškos civilių gyvybių netekties kontekste, – sakoma atmesto pareiškimo juodraštyje. – Saugumo Taryba ragina visas šalis elgtis santūriai, kad būtų išvengta tolesnio eskalavimo ir atkurta ramybė.“

„Saugumo Taryba ragina visas valstybes nesiimti jokių padėtį toliau bloginančių žingsnių, įskaitant bet kokias vienašališkas ir neteisėtas priemones, bloginančias taikos galimybes“, – pabrėžiama dokumente.

Be to, ketinta pareikšti, kad bet kokie sprendimai ir veiksmai, „kurių tikslas – keisti Jeruzalės šventojo miesto pobūdį, statusą arba demografinę sudėtį, neturi teisinės galios“, turint omenyje JAV sprendimą pripažinti visą Jeruzalę Izraelio sostine.

Palestiniečiai tikisi, kad Jeruzalės rytinė dalis taps jų būsimos valstybės sostine.

Kaltina Hamas

Baltieji rūmai pirmadienį apkaltino islamistų judėjimą „Hamas“ dėl audringų protestų Gazos Ruože, per kuriuos Izraelio pajėgos nukovė mažiausiai 55 palestiniečius, ir pareiškė, kad žydų valstybė turi teisę gintis.

„Atsakomybė už šias tragiškas žūtis tenka vien „Hamas“, – pareiškė Baltųjų rūmų atstovas Rajas Shahas. Jis atsisakė paraginti Izraelį elgtis santūriai.

Anksčiau pirmadienį prie Gazos Ruožo ir Izraelio faktinės sienos vykstantys protestai smarkiai suaktyvėjo, palestiniečiams reiškiant įtūžį dėl planų Jeruzalėje atidaryti naująją JAV ambasadą, perkeltą iš Tel Avivo.

„Hamas“ tikslingai ir ciniškai provokuoja šį atsaką, – sakė R. Shahas. – Izraelis turi teisę gintis.“

Amerikos ambasados atidarymas Šventajame mieste yra itin priešinantis žingsnis. Jis yra dalis JAV prezidento Donaldo Trumpo sprendimo pripažinti Jeruzalę Izraelio sostine, nors palestiniečiai nori, kad aneksuota miesto rytinė dalis taptų jų būsimos valstybės sostine.

Ankstesnės JAV administracijos susilaikydavo nuo tokio žingsnio, baimindamosi, kad jis iš anksto nulemtų derybų dėl Jeruzalės statuso baigtį ir pakurstytų įtampą.

Palestiniečiai sakė, kad D. Trumpo administracija nebegali būti taikos proceso tarpininkė.

Tačiau R. Shahas tvirtino, kad naujausias smurtas nepaveiks Vašingtono administracijos dažnai giriamo taikos Artimuosiuose Rytuose plano, apie kurį iki šiol mažai kas žinoma.

„Taikos planas bus pristatytas tinkamu laiku; jis galės būti vertinamas pagal savo turinį“, – pareiškė Baltųjų rūmų atstovas.

„Nemanome, kad šiandienos veiksmai – tiek ambasados Jeruzalėje atidarymas, tiek šios tragedijos Izraelio pietuose – paveiks taikos planą“, – sakė R. Shahas.