JAV Aukščiausiojo Teismo teisėjas išeina į pensiją
JAV Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jas Ant­ho­ny Ken­ne­dy, vie­nas iš de­vy­nių aukš­čiau­sios ins­tan­ci­jos Jung­ti­nių Vals­ti­jų teis­mo tei­sė­jų, ku­riam daž­nai tek­da­vo tar­ti le­mia­mą žo­dį po ly­giai pa­sis­kirs­čius jo li­be­ra­lių ir kon­ser­va­ty­vių pa­žiū­rų ko­le­gų bal­sams, tre­čia­die­nį pra­ne­šė ke­ti­nan­tis iš­ei­ti į pen­si­ją.

81 metų A. Kennedy išėjimas liepos pabaigoje suteiks prezidentui Donaldui Trumpui progą paskirti konservatyvesnį teisėją ir galbūt pranašauja istorinį Teismo, darančio didelį ir platų poveikį Amerikos gyvenimui, posūkį į dešinę.

„Man buvo didžiulė garbė ir privilegija tarnauti mūsų šaliai federalinėje teismų sistemoje 43 metus, 30 iš jų – Aukščiausiajame Teisme“, – pranešime cituojamas teisėjas.

Prezidento Ronaldo Reagano paskirtas A. Kennedy Aukščiausiojo Teismo teisėjo priesaiką davė 1988-aisiais.

Jis sakė, kad jo sprendimą trauktis nulėmė didelis troškimas daugiau laiko praleisti su šeima.

D. Trumpas pagerbė A. Kennedy kaip „puikų Aukščiausiojo Teismo teisėją“ ir žurnalistams sakė, kad jo pakeitimo procesas „prasidės nedelsiant“.

„Tikiuosi, parinksime žmogų, kuris bus toks pats iškilus“, – sakė jis žurnalistams Ovaliajame kabinete.

A. Kennedy balsas pačiame Teismo centre nulėmė ypatingą jo reikšmę tarp devynių teisėjų. Jis tarė lemiamą žodį virtinėje istorinių bylų, įskaitant 2015 metų sprendimą legalizuoti gėjų santuokas, priimtą penkiais balsais prieš keturis.

Daug metų jis piktino konservatorius sprendimais, kurių vienu buvo panaikinta malda per valstybinių mokyklų baigimo ceremonijas, o kitu – palikta galioti teisė į abortus. Liberalus jis supykdė sprendimais dėl atskirties mažinimo priemonių ir kampanijų finansavimo įstatymų.

Jam pasitraukus D. Trumpas galės paskirti jau antrą po 2017 metais prisiekusio Neilo Gorsucho savo pasirinktą Aukščiausiojo Teismo teisėją, ir tai galbūt reikš lemiamą JAV aukščiausios instancijos teismo poslinkį į dešinę.

N. Gorsuchas buvo paskirtas į vietą, kuri daugiau kaip metus buvo laisva mirus konservatyviam teisėjui Antoninui Scaliai.