JAV Aukščiausiajam Teismui vadovaus konservatyvusis Brettas Kavanaugh
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas į ša­lies Aukš­čiau­sią­jį Teis­mą pa­sky­rė kon­ser­va­ty­vų pa­žiū­rų tei­sė­ją Bret­tą Ka­va­naugh ir pa­krei­pė ins­ti­tu­ci­ją dar la­biau į de­ši­nę, o šis žings­nis ti­kriau­siai da­rys di­de­lę įta­ką Ame­ri­kos vi­suo­me­nei.

A. Kavanaugh, buvęs prezidento George'o W. Busho patarėjas, pastaruoju metu dirbęs Vašingtone veikiančiame JAV Apeliaciniame Teisme, karjerą pradėjo kaip teisėjo Anthony Kennedy padėjėjas. Dabar A. Kavanaugh užims A. Kennedy vietą devynis narius turinčioje Aukščiausiojo Teismo kolegijoje, kai jo pirmtakas šio mėnesio pabaigoje išeis į pensiją.

„Teisėjas Kavanaugh pasižymi nepriekaištinga reputacija, neprilygstama kvalifikacija ir yra įrodęs ištikimybę (principui), kad prieš įstatymą visi lygūs“, – D. Trumpas pareiškė iš Baltųjų rūmų skelbdamas nekantriai lauktą pranešimą geriausiu eterio laiku.

„Niekas kitas Amerikoje nėra tinkamesnis šiam postui ir niekas nėra labiau nusipelnęs“, – pridūrė D. Trumpas ir paragino Senatą greitai patvirtinti jo pasirinktą kandidatą.

A. Kennedy ilgą laiką buvo Aukščiausiojo Teismo narys, nuo kurio priklausydavo, į kurią pusę pakryps balsai tarp šios institucijos konservatorių ir liberalų. Jam baigiant kadenciją D. Trumpui atsivėrė galimybė paskirti į atsilaisvinusią vietą aiškiai konservatyvių pažiūrų veikėją.

JAV lyderis daug dienų palaikė intrigą, versdamas spėlioti, ką jis ketina paskirti į šį itin svarbų postą. Galiausiai trumpajame sąraše liko keturi pretendentai, visi – pasižymintys aiškiai dešiniosiomis pažiūromis.

„Teisėjas Kennedy pašventė savo karjerą laisvei apsaugoti. Man didžiulė garbė būti pasiūlytam užimti jo vietą Aukščiausiajame Teisme“, – priimdamas nominaciją sakė 53 metų B. Kavanaugh.

„Mano teisingumo filosofija paprasta: teisėjas privalo būti nepriklausomas ir privalo aiškinti įstatymus, o ne juos kurti, – pridūrė jis. – Teisėjas privalo interpretuoti įstatymus kaip jie yra parašyti. Teisėjas taip pat privalo aiškinti konstituciją kaip ji yra parašyta, atsižvelgdamas į istoriją ir precedentus.“

Jeilio universitete studijavęs B. Kavanaugh jau ne vieną kartą demonstravo savo konservatyviąją pakraipą, įskaitant nepritarimą ankstesnio prezidento demokrato Baracko Obamos iniciatyva vykdytą sveikatos apsaugos reformą, pramintą „Obamacare“ ir su ja susijusį visuotinio sveikatos draudimo planą.

10-ame dešimtmetyje jis vadovavo tyrimui dėl prezidento Billo Clintono padėjėjo Vince'o Fosterio savižudybe. Šis veikėjas buvo susijęs su vadinamuoju „Whitewater“ skandalu, išsivysčiusiu iš tyrimo dėl pirmosios šalies poros investicijų į nekilnojamąjį turtą.

B. Kavanaugh vėliau prisidėjo prie prokuroro Kennetho Starro ataskaitos apie B. Clintono romaną su Baltųjų rūmų stažuotoja Monica Lewinsky.

2001 metais pradėjęs darbą Baltuosiuose rūmuose G. W. Bushas priėmė B. Kavanaugh savo teisiniu patarėju, o vėliau paskyrė jį į Apeliacinį Teismą.

2012 metais B. Kavanaugh priklausė komitetui, panaikinusiam Aplinkos apsaugos agentūros (EPA) priemonę, turėjusią sumažinti oro taršą Jungtinėse Valstijose.

Pastaruoju metu jis reiškė nepritarimą vienam teismo sprendimui leisti vienai neteisėtai paauglei imigrantei nutraukti nėštumą. B. Kavanaugh yra praktikuojantis katalikas, priklausantis įvairioms religinėms organizacijoms. Jis yra vedęs ir turi dvi dukteris.