JAV atveria didžiulius plotus naftos paieškai
JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po vy­riau­sy­bė at­vers di­de­lius plo­tus At­lan­tos, Ra­mia­ja­me ir Ark­ties van­de­ny­nuo­se naf­tos žval­gy­bai, ra­šo NRK.

Nors daugelis politikų tam priešinasi, tačiau supranta, kad šis planas yra galimybė kurti darbo vietas ir naftos pajamas paskirstyti valstybei.

Vis dėlto reikės laiko, kol bet koks tyrimas galės prasidėti, nors programa bus vykdoma nuo 2019 iki 2024 metų.

Taip pat neaišku, kiek naftos kompanijų yra suinteresuotos pradėti brangų žvalgybos procesą tol, kol naftos kaina yra tokia žema.

Žvalgomųjų vietovių plėtra greičiausiai bus didžiausia Jungtinėse Amerikos Valstijose per pastarąjį dešimtmetį.