JAV atšaukė vizas 77 Venesuelos vyriausybės pareigūnams
Jung­ti­nės Vals­ti­jos at­šau­kia ke­lių de­šim­čių Ve­ne­sue­los par­ei­gū­nų ir jų ar­ti­mų­jų vi­zas, tre­čia­die­nį par­eiš­kė JAV vi­cep­re­zi­den­tas Mi­ke'as Pen­ce'as.

„Valstybės departamentas atšaukia 77 vizas, tarp jų (išduotas) daugeliui (Venesuelos prezidento Nicolas) Maduro režimo pareigūnų“, – sakė M. Pence'as.

„Ir toliau laikysime visą Maduro režimą atsakingą, kol (Venesueloje) bus atkurta demokratija ir laisvė“, – pridūrė jis.

Praėjusią savaitę Vašingtonas atšaukė dar 49 vizas, kurios buvo išduotos venesueliečių pareigūnams.

Nacionalinio Susirinkimo lyderis Juanas Guaido sausį pasiskelbė laikinuoju Venesuelos prezidentu, opozicijos kontroliuojamam parlamentui padarius išvadą, kad prezidento N. Maduro perrinkimas buvo suklastotas.

Apie 50 šalių yra pripažinusios J. Guaido teisėtu prezidentu.