JAV atšaukė sankcijas su rusų oligarchu Olegu Deripaska susijusioms įmonėms
JAV Iž­do de­par­ta­men­tas sek­ma­die­nį at­šau­kė sank­ci­jas Ru­si­jos aliu­mi­nio mil­ži­nei „Ru­sal“ ir dviem ki­toms su­si­ju­sioms įmo­nėms, kai į „juo­duo­sius są­ra­šus“ įtrauk­tas mi­li­jar­die­rius Ole­gas De­ri­pas­ka ėmė­si veiks­mų smar­kiai su­ma­žin­ti sa­vo kon­tro­liuo­ja­mų ak­ci­jų da­lį šio­se bend­ro­vė­se.

Šis verslo magnatas yra žinomas dėl draugiškų ryšių su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir anksčiau palaikė verslo ryšių su JAV prezidento Donaldo Trumpo buvusiu rinkimų štabo pirmininku Paulu Manafortu. Pastarasis buvo pripažintas kaltu specialiajam prokurorui Robertui Muelleriui atliekant tyrimą dėl Rusijos kišimosi į 2016 metų rinkimus.

O. Deripaska yra vienas iš keleto oligarchų, kuriems praeitais metais buvo paskelbta sankcijų už, anot JAV, „Rusijos vyriausybės tebevykdomą ir vis įžūlesnę žalingos veiklos schemą visame pasaulyje“, įskaitant Maskvos kišimąsi Sirijoje ir Krymo atplėšimą nuo Ukrainos.

„Rusal“, įmonių grupė EN+ ir „EuroSibEnergo JSC“ „sumažino Olego Deripaskos tiesiogiai ir netiesiogiai valdomų akcijų dalį... ir smarkiai sumažino jo kontrolę“, sakoma Iždo departamento Užsienio aktyvų kontrolės biuro (OFAC) pranešime.

„Įmonės taip pat sutiko (užtikrinti) beprecedentį savo veiklos skaidrumą Iždo departamentui, vykdydamos didelio masto šiuo metu vykdomo audito, sertifikavimo ir atskaitingumo reikalavimus“, – pridūrė biuras.

Apie planus išbraukti šias įmones iš bendrovių, kurioms taikomos sankcijos sąrašo, pirmąsyk buvo paskelbta gruodį, joms ėmusis veiksmų, kad nebūtų atribotos nuo pasaulinių rinkų dėl savo glaudžių ryšių su O. Deripaska.

Sankcijos draudė JAV piliečiams ir organizacijoms, turinčioms padalinių Jungtinėse Valstijose, įskaitant daugelį tarptautinių bankų, palaikyti verslo ryšius su šiomis bendrovėmis, taip pat įšaldė JAV jurisdikcijoje esančius O. Deripaskos asmeninius aktyvus.

„Visos sankcijos Deripaskai lieka galioti“, – pabrėžė OFAC.