JAV ambasada ir Bosnijos žurnalistai reiškia nepasitenkinimą dėl sumušto reporterio
Jung­ti­nių Vals­ti­jų am­ba­sa­da ir Bos­ni­jos žur­na­lis­tai pir­ma­die­nį iš­reiš­kė sa­vo pa­si­pik­ti­ni­mą sek­ma­die­nio iš­puo­liu, per ku­rį ne­ži­no­mi už­puo­li­kai už­puo­lė ir su­nkiai su­žei­dė vie­ną ne­prik­lau­so­mo Bos­ni­jos ser­bų te­le­vi­zi­jos ka­na­lo re­por­te­rį.

Dviejų kaukėtų asmenų prie savo namų serbiškoje Bosnijos dalyje esančiame Bania Lukos mieste užpultas BNTV reporteris Vladimiras Kovačevičius buvo hospitalizuotas.

Socialiniame tinkle „Twitter“ žurnalistas paskelbė nuotrauką, kurioje matyti jo kruvina ir aptvarstyta galva. Pasak jo, metaliniais strypais ginkluoti asmenys užpuolė jį grįžtantį iš antivyriausybio protesto, kur jis ruošė reportažą.

„Bandžiau gintis ir šaukiausi pagalbos, kai man daužė per galvą ir kūną, – pasakojo V. Kovačevičius televizijai BNTV. – Po to jie pabėgo automobiliu.“

Bosnijos serbų valdžia kritikuoja BNTV dėl itin nepriklausomos šio kanalo politikos. Pirmadienį ši televizija savo transliaciją pradėjo nuo juodos užsklandos.

JAV ambasada Sarajeve tviteryje paskelbė, kad tokios atakos prieš žurnalistus yra „nepriimtinos“.

„Mes griežtai giname žurnalistų teisę skelbti naujienas nebijant represijų. Kai žurnalistai yra tildomi – kenčia visuomenė“, – sakoma pranešime.

Bosnijos žurnalistų sąjunga pareiškė, kad šiuo išpuoliu buvo siekiama įbauginti nepriklausomą žiniasklaidą. Sąjunga dėl išpuolio apkaltino Bosnijos serbų lyderį Miloradą Dodiką, kuris veda kampaniją prieš nepriklausomą žiniasklaidą ir jos žurnalistus vadina „priešais, šnipais ir užsienio statytiniais“.

Taip darydamas M. Dodikas pavertė žurnalistus užpuolikų „atvirais taikiniais“, sakoma pranešime.

Pirmadienį M. Dodikas aplankė V. Kovačevičių ligoninėje ir patikino, kad valdžia prie šio išpuolio neprisidėjo.

Pirmadienį Bania Lukos centre vyko demonstracija, kurioje dalyvavo šimtai žurnalistų, opozicijos šalininkų ir aktyvistų.