Japonijos rytinę pakrantę supurtė galingas žemės drebėjimas
Ry­ti­nę Ja­po­ni­jos pa­kran­tę anks­ti tre­čia­die­nį vie­tos (an­tra­die­nio va­ka­rą Lie­tu­vos) lai­ku su­pur­tė ga­lin­gas že­mės dre­bė­ji­mas, ta­čiau cu­na­mio pa­vo­jaus pa­skelb­ta ne­bu­vo.

Taip pat nepasirodė pranešimų apie aukas ir žalą.

Anot JAV Geologinės tarnybos, požeminio smūgio galingumas siekė 5,6 balo, o jo židinys glūdėjo apytiksliai 12,1 km gylyje. Stichijos epicentras buvo užfiksuotas 243 km atstumu į rytus nuo Ofunato miesto.

Šis miestas 2011-aisiais smarkiai nukentėjo nuo 9 balų stiprumo žemės drebėjimo – tąsyk stichija nusinešė per 18 tūkst. žmonių gyvybių.

Žemės drebėjimai, kurių židinys būna negiliai, neretai padaro daugiau žalos nei gilesni.

Japonija priklauso vadinamajam Ramiojo vandenyno ugnies žiedui – tektoninių lūžių lankui, kuriame dažnai įvyksta žemės drebėjimų ir ugnikalnių išsiveržimų.