Japonijos parlamente vyks evakavimosi pratybos dėl Korėjos raketų grėsmės
Ja­po­ni­jos par­la­men­te ke­ti­na­ma or­ga­ni­zuo­ti eva­ka­vi­mo­si pra­ty­bas: pa­gal spe­cia­lų sce­na­ri­jų par­la­men­ta­rams teks sku­bė­ti į slėp­tu­vę nuo ar­tė­jan­čios ra­ke­tos, pa­leis­tos ne­va iš Šiau­rės Ko­rė­jos, pra­ne­šė Ja­po­ni­jos te­le­vi­zi­jos ka­na­las NHK.

Pasak jo, tokios pratybos, kai deputatai išlydimi iš salės į slėptuvę, bus rengiamos pirmą kartą.

Pratybos vyks per žemųjų parlamento rūmų posėdį. Saugumo tarnybai teks pasirūpinti, kad apie 465 deputatai ir parlamento rūmų darbuotojai sklandžiai pereitų į slėptuvę. Bus išbandomi ir tokių renginių valdymo būdai.

2017 metais Japonijoje Civilinės gynybos tarnyba ne kartą rengė civilių gyventojų evakavimo pratybas. Sausį Tokijuje per tokias pratybas imituotas atvejis, kai gelbstimasi nuo atskriejančos į sostinę raketos.

NHK nurodė, kad tos pratybos buvo siejamos su padėtimi Šiaurės Korėjoje.