Janukovyčiaus advokatai apskundė verdiktą valstybės išdavimo byloje
Ukrai­nos eksp­re­zi­den­to Vik­to­ro Ja­nu­ko­vy­čiaus ad­vo­ka­tai penk­ta­die­nį aps­kun­dė by­lą dėl vals­ty­bės iš­da­vys­tės nag­ri­nė­ju­sio Ki­je­vo teis­mo spren­di­mą skir­ti jam 13 me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę.

Apie tai naujienų agentūrai „Interfax“ pranešė advokatų komandos spaudos tarnyba.

„Obolonės rajono teismo nuosprendis yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes jis remiasi sufabrikuota byla. Teismo vienašališka pozicija vertinant įrodymus, daugybė itin rimtų baudžiamosios teisės pažeidimų – visa tai išdėstyta mūsų apeliacijoje, turinčioje daugiau kaip 190 puslapių“, – pareiškė advokatas Vitalijus Serdiukas.

Jis pridūrė, kad V. Janukovyčiui paskirto valstybinio advokato Jurijaus Riabovolo skundas taip pat yra neteisėtas.

„Viktoras Janukovičius ne kartą oficialiai išsakydavo savo poziciją, kad jam nereikalingos jokio valstybinio advokato paslaugos, juolab kai jo veiksmai koordinuojami su Ukrainos generalinės prokuratūros atstovais“, – sakė V. Serdiukas.

Anot jo, eksprezidento teisininkų komanda apskundė J. Riabovolo, kurį jie kaltina neteisėtu atstovavimu teisme, veiksmus Ukrainos institucijoms.