JAE pasas – stipriausias pasaulyje
Jung­ti­nių Ara­bų Emy­ra­tų (JAE) pa­so tu­rė­to­jas ga­li be vi­zos lan­ky­tis 167 pa­sau­lio vals­ty­bė­se. Kaip ro­do „Pass­port In­dex“ rei­tin­gas, šis as­mens do­ku­men­tas yra stip­riau­sias pa­sau­ly­je.

Labai nedaug atsilieka Singapūro ir Vokietijos pasai – juos turint be vizų atviros 166 valstybės.

Toliau eina 11 šalių grupė, kurių piliečių beviziam lankymuisi atviros 165 šalys. Į šią grupę patenka Danija, Švedija, Suomija, Liuksemburgas, Prancūzija, Italija, Nyderlandai, Ispanija, Norvegija, Pietų Korėja, JAV.

Lietuva kartu su Lenkija ir Latvija bei dar keturiomis valstybėmis yra septintoje šio reitingo šalių grupėje. Bevizį režimą Lietuvos piliečiams taiko 161 valstybė, 42 šalyse vizas galima gauti į jas atvykus, o į 37 valstybes įvažiuoti be vizos negalima.

Paskutiniai šiame reitinge – Pakistano, Irako ir Afganistano pasai.

Pasas − oficialus dokumentas, patvirtinantis jo turėtojo asmens tapatybę ir pilietybę. Manoma, kad pirmieji pasai paminėti 450 metais prieš Kristų. Biblijoje aprašytas atvejis, kai Persijos karalius Artakserksas parašė laišką, kuriame prašė kitų šalių valdovus užtikrinti saugią jo pasiuntinio kelionę.

Šiuolaikinė pasų sistema atsirado Prancūzijoje. 1672 metais karalius Liudvikas XIV uždraudė savo pavaldiniams be paso palikti Prancūziją, o kitataučiams – patekti į ją. Prancūziškas žodis „passport“, o itališkas „passo“ reiškia – „žingsnis, galimybė praeiti“. Daugelyje pasaulio valstybių pasai visiems gyventojams buvo įvesti maždaug prieš Pirmąjį pasaulinį karą.