Izraelyje vyksta didelis protestas prieš buitinį smurtą
Iz­rae­ly­je tūks­tan­čiai mo­te­rų an­tra­die­nį vi­so­je ša­ly­je pro­tes­ta­vo prieš bui­ti­nį smur­tą, ra­gin­da­mos vy­riau­sy­bę im­tis ryž­tin­ges­nių veiks­mų ir skir­ti dau­giau lė­šų šios prob­le­mos spren­di­mui.

Streikas buvo paskelbtas praėjus dviem dienoms po dviejų mergaičių nužudymo. Šiemet Izraelyje buvo nužudytos iš viso 24 moterys ir mergaitės, pranešė žydų valstybės žiniasklaida.

Daugelis moterų antradienį neišėjo į darbą, dalyvavo demonstracijose Izraelio miestuose ir blokavo kai kuriuos kelius.

Protestuotojos taip pat tylos minute pagerbė šiemet gyvybių netekusias 24 aukas.

„Bibi, atsibusk, mūsų kraujas nėra pigus“, – prie įvažiavimo į Jeruzalę skandavo demonstrantės, vadindamos premjerą Benjaminą Netanyahu jo pravarde.

Kelias buvo išteptas raudonais dažais, simbolizuojančiais aukų kraują.

Kalbėdamas sekmadienį B. Netanyahu užsiminė, kad neseniai lankėsi vienoje moterų prieglaudoje, o paskui nusprendė asmeniškai vadovauti vyriausybės komitetui, kovojančiam su smurtu artimoje aplinkoje.

„Dažnai šauksime komiteto posėdžius, kurdami geresnę ateitį šioms moterims“, – pažadėjo jis.

Vis dėlto opozicijos atstovės tvirtina, kad ministrų kabinetas nepakankamai finansuoja esamą programą, kurios tikslas – išspręsti šią problemą.

„Tai yra prioritetų reikalas“, – per parlamento klausymus sakė Sionistų sąjungos narė Ksenia Svetlova.

Jos teigimu, programai įgyvendinti trūksta 250 mln. šekelių (59 mln. eurų) žadėtų lėšų.

„Socialinio aprūpinimo įstaigos yra ant griūties slenksčio“, – teigė K. Svetlova.

Antradienį vakare Tel Avive planuojama surengti didelį mitingą.