Izraelyje teisiamas buvęs energetikos ir infrastruktūros ministras
Iz­rae­ly­je ket­vir­ta­die­nį pra­si­dė­jo bu­vu­sio Iz­rae­lio ener­ge­ti­kos ir inf­ras­truk­tū­ros mi­nis­tro Go­ne­no Se­ge­vo teis­mas dėl kal­ti­ni­mų šni­pi­nė­jus ša­lies ne­su­tai­ko­mam prieš­inin­kui Ira­nui.

Byla saugumo sumetimais buvo griežtai įslaptinta. G. Segevas, kuris ministro poste dirbo 1995–1996 metais, yra kaltinamas „šnipinėjimu prieš Izraelio valstybę, pagalba priešui karo metu ir informacijos perdavimu siekiant pakenkti valstybės saugumui“.

Žurnalistai į teismo posėdį nebuvo įleisti, jis vyksta už uždarų durų, pranešė naujienų agentūros AFP korespondentas. Dauguma paskelbto kaltinamojo akto teksto yra redaguota.

G. Segevo advokatai skundėsi, kad dauguma kaltinimų detalių yra valstybės paslaptis, o tas nedidelis informacijos kiekis, kuris buvo paskelbtas, sudarė klaidinantį įspūdį.

Buvęs ministras kaltinamas pateikęs Iranui „informacijos, susijusios su energijos rinka, saugumo objektais Izraelyje, pastatais ir pareigūnais politinėse bei saugumo institucijose, ir daugiau“. Nurodoma, kad jis tai darė gyvendamas Nigerijoje nuo 2012 metų iki pat savo arešto Izraelio Ben Guriono oro uoste šių metų gegužę.

Jis taip pat kaltinamas tuo, kad nuvyko į Iraną susitikti su savo prižiūrėtojais.

G. Segevas, kuris premjero Yitzhako Rabino Darbo partijos („HaAvoda“) vyriausybėje dirbo perbėgęs iš kraštutinių dešiniųjų stovyklos atiduoti lemiamo balso už Antrąjį Oslo susitarimą su palestiniečiais, anksčiau yra kalėjęs dėl baudžiamųjų kaltinimų.

2004 metais jis buvo apkaltintas bandymu nelegaliai įvežti iš Nyderlandų į Izraelį 30 tūkst. ekstazio tablečių, pasinaudojant diplomatiniu pasu su suklastota galiojimo data.

2005-aisiais jis pagal susitarimą su prokurorais pripažino kaltinimus.

G. Segevas taip pat buvo teistas už bandymą sukčiauti pasinaudojant kredito kortele.