Izraelis uždarė savo migrantų sulaikymo centrą
Iz­rae­lis už­da­rė ša­ly­je vei­kian­tį mig­ran­tų su­lai­ky­mo cen­trą, įgy­ven­din­da­mas prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mą sa­vo pla­ną iš ša­lies iš­siųs­ti tūks­tan­čius ne­le­ga­liai at­vy­ku­sių Eri­trė­jos ir Su­da­no pi­lie­čių, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė par­ei­gū­nai.

Imigracijos tarnybos atstovė Sabine Haddad naujienų agentūrai AFP sakė, kad Holoto sulaikymo centras pietinėje šalies dalyje buvo uždarytas praėjusią popietę.

Sausio mėnesį ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu paskelbė pradedantis migrantų iškeldinimo programą, suteikdamas galimybę jiems išvykti savo noru arba neribotam laikui patekti į kalėjimą, o paskui būti deportuotiems.

Nuo to laiko dalis Holoto centro gyventojų buvo perkelta į netoliese esantį Saharonimo kalėjimą.

Kiti, iki sausio 1 dienos spėjusieji pateikti prieglobsčio prašymą, buvo paleisti, kol nagrinėjami jų prašymai, pranešė laikraštis „Haaretz“.

Pasak S. Haddad, dar 300 imigrantų įsipareigojo patys išvykti iš žydų valstybės ir buvo išleisti.

Paleistiesiems draudžiama gyventi arba dirbti septyniuose didžiausią migrantų populiaciją turinčiuose miestuose, tarp jų ir Tel Avive, Jeruzalėje bei Raudonosios jūros Elato kurorte, sakė tarnybos atstovė.

Vidaus reikalų ministerijos duomenimis šiuo metu Izraelyje yra maždaug 42 tūkst. migrantų iš Afrikos. Maždaug pusė jų yra vaikai, moterys ir vyrai su šeimomis, kuriems negresia neatidėliotina deportacija.

Holote, dykumoje veikiančiame atvirame centre galėjo gyventi 1200 migrantų, kuriems buvo leidžiama dienos metu iš jo išvykti dirbti. Šis centras buvo atidarytas 2013 metais, siekiant sumažinti migrantų skaičių pagrindiniuose miestuose, nurodė imigracijos tarnyba.

Kadangi į savo šalis sugrįžusiems migrantams gali grėsti įkalinimo bausmė, Izraelis siūlo juos perkelti į neįvardintą Afrikos šalį. Pasak deportuojamųjų ir pagalbos darbuotojų, tai galėtų būti Ruanda arba Uganda.

Migrantai į Izraelį pradėjo plūsti per korėtą Egipto sieną 2007 metais. Nuo to laiko sienos saugumas buvo sustiprintas, tačiau nelegalių migrantų srautas nenutrūko.

Izraelio planas deportuoti arba kalinti migrantus sulaukė Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūros ir kai kurių izraeliečių bei teisių gynėjų kritikos.

Tačiau Izraelio pareigūnai žada nedeportuoti nė vieno pabėgėliu arba prieglobsčio prašytoju pripažinto imigranto, nors pats prieglobsčio suteikimo procesas taip pat sulaukia daug kritikos dėl ypatingai lėtų procedūrų ir priešiškumo atvykėliams.

Pastaraisiais metais prieglobsčio prašytojo statusas buvo suteiktas vos keliems imigrantams.