Izraelis tikisi, kad Lenkija pakeis savo prieštaringai vertinamą įstatymą
Iz­rae­lis an­tra­die­nį par­eiš­kė tu­rin­tis vil­ties, kad Len­ki­jos pre­zi­den­to Andr­ze­jaus Du­dos pa­si­ra­šy­tas prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mas įsta­ty­mas dėl Ho­lo­kaus­to įvy­kių trak­ta­vi­mo su­lauks pa­tai­sų.

Tačiau A. Duda pažadėjo, kad šis įstatymas, kuris sukėlė įtampą su Izraeliu, Jungtinėmis Valstijomis ir Ukraina, bus perduotas Lenkijos Konstituciniam Tribunolui, kad šis įvertintų, ar šis teisės aktas atitinka konstitucijos nuostatas dėl žodžio laisvės.

Izraelio užsienio reikalų ministerijos pareiškime sakoma, kad ji atkreipė dėmesį šį faktą ir tikisi būsimų „išaiškinimų ir pataisų“.

„Mes tikimės, kad per tam tikrą skirtą laiką, kol teismas baigs svarstymą, mes sugebėsime susitarti dėl pakeitimų ir pataisymų“, – nurodoma jame.

„Izraelis ir toliau komunikuoja su Lenkijos pareigūnais ir reiškia abejones dėl naujo Lenkijos įstatymo“, – sakoma pareiškime.

Įstatymas numato baudas ir iki trejų metų laisvės atėmimo bausmes asmenims, tyčia mėginantiems lenkų tautai priskirti nusikaltimus, kuriuos naciai vykdė per beveik šešerius metus trukusią okupaciją.

Varšuva tvirtina, kad kovoja su formuluotės „Lenkijos mirties stovyklos“ naudojimu kalbant apie nacistinės Vokietijos koncentracijos stovyklas, veikusias Lenkijos teritorijoje.

Taip pat nusikaltimu laikomas Lenkijos valstybės arba tautos kaltinimas bendrininkavimu su naciais vykdant Holokaustą.

Izraelis yra susirūpinęs, kad pagal dabartinę formuluotę atsakomybė gali būti taikoma Holokaustą išgyvenusiems žmonėms, pasakojantiems apie savo asmeninę patirtį, taip pat tyrėjams, mokytojams.

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu praėjusią savaitę paskelbė: „visiškai netoleruojame tiesos iškraipymo ir istorijos perrašinėjimo arba Holokausto neigimo“.

Izraelio švietimo ministras Naftali Bennettas pirmadienį pareiškė, kad dėl šio diplomatinio ginčo Lenkijos pareigūnai atšaukė jo planuotą vizitą į Varšuvą.

„Lenkijos vyriausybė atšaukė mano vizitą, nes aš paminėjau jos žmonių nusikaltimus. Esu pagerbtas“, – parašė jis savo pareiškime.

„Priėmiau kvietimą dialogui, pagrįstam tiesa, – pareiškė religinės nacionalistinės partijos „HaBayit HaYehudi“ („ Žydų namai“) vadovas. – Lenkijos vyriausybė nusprendė vengti tiesos“.

Tačiau nevyriausybinė organizacija „From the Depths“, užsiimanti švietimu Holokausto tema ir organizavusi Varšuvos renginį, pareiškė, kad N. Bennetto vizitą atšaukė ši organizacija, o ne vyriausybė.

„Lenkijos vyriausybė neatšaukė jo kelionės, – sakė organizacijos įkūrėjas Jonny Danielsas antradienį naujienų agentūrai AFP. – Viena pagrindinių priežasčių pakviesti Izraelio švietimo ministrą buvo surengti dialogą ir pasiekti tarpusavio supratimą tarp šalių“.

Jis sakė nusprendęs atšaukti kvietimą ministrui N. Bennettui, kuris padarė „gana stiprių pareiškimų“ savo partijos nariams pirmadienį.

„Vis dėlto daug lenkų visoje šalyje persekiojo, informavo arba aktyviai dalyvavo nužudant per 200 tūkst. žydų per Holokaustą ir po jo. Tik keli tūkstančiai žmonių – pasaulio tautų teisuoliai – rizikavo savo gyvybėmis, kad išgelbėtų žydus“, – sakė N. Bennettas.

„Mes pagalvojome, kad tai nepadės nuraminti padėties, – pareiškė J. Danielsas. – Mes nusprendėme atidėti šią kelionę“.