Izraelis smogė „Hamas“ kariniams daliniams
Iz­rae­lio ka­riš­kiai tre­čia­die­nį pra­ne­šė, kad rea­guo­da­mi į ap­šau­dy­mą ra­ke­to­mis ir mi­nos­vai­džio svie­di­niais per pra­ėju­sios nak­ties ants­kry­džius smo­gė dar 25 is­la­mis­tų ju­dė­ji­mo „Ha­mas“ ka­ri­niams ta­ki­niams“ Ga­zos Ruo­že.

Jie taip pat paneigė palestiniečių pareiškimus apie ugnies nutraukimą po didžiausio karinių veiksmų protrūkio nuo 2014 metų karo.

Pastarasis susišaudymas padidino tikimybę, kad šiame apgultame, „Hamas“ valdomame palestiniečių anklave gali kilti dar vienas karas, kuris būtų jau ketvirtas nuo 2008 metų.

Per 24 valandas Izraelis smogė daugiau kaip 60 karinių taikinių Gazos Ruože ir nurodė, kad antradienį į jo teritoriją buvo paleista maždaug 70 raketų ir minosvaidžio sviedinių. Kažkiek jų numušė oro erdvės gynybos sistemos.

Trys Izraelio kariai buvo sužeisti; vienas patyrė vidutinio sunkumo sužeidimus, o kiti du sužeisti nesunkiai, pranešė kariškiai. Pranešimų apie nukentėjusiuosius Gazos Ruože kol kas nebuvo.

Retame bendrame pareiškime judėjimai „Hamas“ ir „Islamo džihadas“ deklaravo bendrą atsakomybę už Izraelio apšaudymą raketomis ir minosvaidžio sviediniais, nurodydami, kad taip buvo keršijama už Izraelio atakas prieš jų pozicijas.

Sekmadienį per vieną Izraelio smūgį žuvus trims „Islamo džihado“ nariams, grupuotė pažadėjo keršyti.

Tačiau po antradienio karinių veiksmų protrūkio palestiniečiai paskelbė, kad ugnis buvo nutraukta.

Vėlai antradienį „Islamo džihado“ atstovas paskelbė, kad buvo pasiektas ugnies nutraukimo susitarimas. Trečiadienį Gazos Ruožą valdančio judėjimo „Hamas“ aukšto rango pareigūnas Khalilas al Hayya taip pat pranešė apie pasiektą susitarimą nutraukti ugnį.

Trečiadienį ryte Gazos Ruože buvo palyginti ramu.

Izraelio kariškiai šių pranešimų kol kas nekomentavo, bet žvalgybos ministras Yisraelis Katzas paneigė kalbas apie susitarimą.

„Izraelis nenori, kad situacija blogėtų, bet tie, kas pradėjo šį smurtą, privalo jį nutraukti, – sakė jis Izraelio visuomeniniam radijui. – Izraelis privers („Hamas“) sumokėti už visą ugnį prieš Izraelį.“

Antradienio smurtas vyko po kovo 30 dieną prasid