Izraelis pripažįsta Venesuelos opozicijos lyderį prezidentu
Iz­rae­lis sek­ma­die­nį ofi­cia­liai pri­pa­ži­no Ve­ne­sue­los Na­cio­na­li­nio Su­si­rin­ki­mo ly­de­rį Jua­ną Guai­do šios ša­lies pre­zi­den­tu, pa­skel­bė prem­je­ras Ben­ja­mi­nas Ne­ta­nya­hu.

Toks sprendimas buvo priimtas artimam Izraelio sąjungininkui Vašingtonui deklaravus paramą Venesuelos opozicijos lyderiui.

Internete paskelbtame vaizdo įraše B. Netanyahu sako, kad Izraelis prisideda prie Jungtinių Valstijų, Kanados ir virtinės Pietų Amerikos valstybių, „ir pripažįsta naująją Venesuelos vadovybę“.