Izraelio premjerui virš galvos pakibo du korupcijos atvejai
Iz­rae­lio po­li­ci­ja an­tra­die­nį po at­lik­to ty­ri­mo re­ko­men­da­vo pa­teik­ti ša­lies prem­je­rui Ben­ja­mi­nui Ne­ta­nya­hu  kal­ti­ni­mus dėl dvie­jų įta­ria­mų ko­rup­ci­jos at­ve­jų, pra­ne­šė ži­niask­lai­da.

Sprendimą oficialiai apkaltinti ilgametį premjerą dabar turi priimti generalinė prokuratūra.

Teisingumo ministrė Ayelet Shaked yra sakiusi, kad premjeras, oficialiai apkaltintas įstatymų pažeidimais, neprivalo atsistatydinti.