Izraelio premjeras Sirijos klausimus spręs Rusijoje
Iz­rae­lio prem­je­ras Ben­ja­mi­nas Ne­ta­nya­hu tre­čia­die­nį, prieš iš­vyk­da­mas į Mask­vą su­si­tik­ti su pre­zi­den­tu Vla­di­mi­ru Pu­ti­nu, sa­kė, kad veiks­mų sau­gu­mo sri­ty­je koor­di­na­vi­mas su Ru­si­ja konf­lik­to Si­ri­jo­je kon­teks­te tu­ri bū­ti tę­sia­mas.

Izraelio lyderis sakė, kad „atsižvelgiant, kas šiuo metu dedasi Sirijoje, būtina užtikrinti tolesnį koordinavimą“ tarp abiejų šalių.

B. Netanyahu į Rusiją išvyksta praėjus kelioms valandoms po Sirijos valstybinės žiniasklaidos pranešimų, jog Izraelis smogė sirų kariuomenės pozicijoms netoli sostinės Damasko. Premjeras šių kaltinimų nekomentavo.

Izraelis trečiadienį taip pat paragino okupuotų Golano aukštumų gyventojus „visiškai grįžti prie civilio režimo“. Antradienį šiame regione kariškiai buvo paskelbę aukšto lygio parengtį ir atidarė gyventojams slėptuves nuo bombų, pastebėję „neįprastą Irano pajėgų aktyvumą Sirijoje“.

Rusija yra Sirijos prezidento Basharo al Assado režimo sąjungininkė.