Izraelio premjeras: nenorime vėl kivirčytis su Rusija
Iz­rae­lis sie­kia iš­lai­ky­ti ge­rus san­ty­kius su Ru­si­ja spren­džiant konf­lik­tus Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se bei ne­no­rė­tų grįž­ti prie ka­ri­nių su­si­dū­ri­mų, bu­vu­sių prieš pu­sę am­žiaus, sa­ko Iz­ra­lio prem­je­ras Ben­ja­mi­nas Ne­ta­nya­hu.

Šią poziciją Vilniuje viešintis premjeras išreiškė žurnalistų paklaustas, ar Rusija Izraeliui yra daugiau draugiška, ar priešiška valstybė.

„Rusija buvo priešiška valstybė vienu metu, sakiau (Baltijos šalių – BNS) premjerams, kad kai aš tarnavau kariuomenėje prieš 50 metų, mes kovojome su Rusija, 1969-aisiais, prie Sueco kanalo krantų. Rusija rėmė mūsų tuometinį priešą Egiptą: jie šaudė į mūsų lėktuvus, mes nukaudavome Rusijos pilotus“, – pasakojo Izraelio vyriausybės vadovas.

B. Netanyahu pažymėjo, kad nuo šio laiko šalių santykiai patyrė „dramatiškų pasikeitimų“, o didžiausia tranformacija įvyko po Berlyno sienos griūties, kai žlungant Sovietų Sąjungai milijonai žydų iš Rusijos patraukė į Izraelį.

„Susiformavo natūralus kultūrinis, kalbinis žmonių tiltas ir panašiai. Santykiai patyrė transformaciją ir, be abejo, mes norėtumėme matyti stiprėjančius santykius sutariant dėl visko, bet tai yra nerealu šiandieniniame sudėtingame pasaulyje. Šiandien sutariame dėl daug dalykų, vienas jų – Rusijos sprendimas dislokuoti pajėgas Sirijoje, greta mūsų sienų“, – kalbėjo B. Netanyahu.

Premjeras pabrėžė keliuose susitikimuose su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu sutaręs dėl techninių sprendimų, kad abiejų valstybių oro pajėgos išvengtų susidūrimų „užsitikrinant, kad negrįžtumėme į laikus prieš 50 metų ir nenumuštumėme vieni kitų lėktuvų“.

„Ir mums pavyko to išvengti. Aš išsakiau mūsų poziciją, kad Iranas privalo palikti Siriją. Iranas siekia įkurti karinį fortą-bazę, aiškiai išreikšdamas tikslą sunaikinti Izraelį iš Sirijos teritorijos“, – tikino B. Netanyahu.