Izraelio parlamentas žengė svarbų žingsnį Jeruzalės vientisumui įteisinti
Iz­rae­lio par­la­men­tas an­tra­die­nį pri­ėmė tei­sės ak­tą, nu­ma­tan­tį, kad įsta­ty­mų lei­dė­jai spren­di­mą per­leis­ti bet ku­rios Je­ru­za­lės da­lies kon­tro­lę ga­lės tik kva­li­fi­kuo­ta bal­sų dau­gu­ma.

Šis žingsnis gali tapti kliūtimi sutarti dėl taikos plano, kuriame, be kita ko, būtų numatytas šio miesto padalijimas.

Antradienį priimta pataisa draudžia vyriausybei perleisti bet kurios Jeruzalės dalies kontrolę neužsitikrinus mažiausiai 80 iš 120 parlamentarų pritarimo.

Tačiau šiam teisės aktui atmesti pakaks paprastos daugumos balsų, todėl jis turi labiau simbolinę reikšmę.

Knesetas priėmė šią pataisą smarkiai padidėjus įtampai dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo paskelbto kontroversiško sprendimo oficialiai pripažinti Jeruzalę Izraelio sostine.

Šis gruodžio 6 dieną paskelbtas sprendimas smarkiai supykdė palestiniečius, laikančius Rytų Jeruzalę savo būsimos valstybės sostine.

Izraelis per 1967 metų karą užėmė Rytų Jeruzalę ir ją vėliau aneksavo, bet didžioji dalis tarptautinės bendrijos šios aneksijos niekada nepripažino.