Izraelio ministras kviečia Prancūzijos žydus „važiuoti namo“
Iz­rae­lio im­ig­ra­ci­jos mi­nis­tras Yoa­vas Gal­lan­tas an­tra­die­nį po an­ti­se­mi­ti­nio van­da­lų iš­puo­lio vie­no­se ka­pi­nė­se ry­tų Pra­ncū­zi­jo­je par­agi­no šio­se ša­lies žy­dus „va­žiuo­ti na­mo“ į Iz­rae­lį.

„Žydų kapinių išniekinimas Prancūzijoje sugrąžina žydų tautai tamsių laikų prisiminimus“, – sakoma Y. Gallanto pareiškime.

„Praėjusią savaitę aplankiau žydų bendruomenę Paryžiuje, kuri susiduria su antisemitinias išpuoliais ir yra asimiliuojama“, – nurodoma jame.

„Griežtai smerkiu antisemitizmą Prancūzijoje ir kviečiu žydus: važiuokite namo, imigruokite į Izraelį“, – paragino ministras.

Prancūzijoje Elzaso regione netoli Vokietijos sienos esančiose Kvacenheimo gyvenvietės žydų kapinėse antradienį buvo rasta maždaug 80 vandalų išniekintų kapų.

Nuotraukose matyti ant antkapių dažais užpurkštos svastikos. Ant vieno kapo likęs užrašas „Elsassisches Schwarzen Wolfe“ („Juodieji Elzaso vilkai) – su neonacistais susijusios 8-ojo dešimtmečio separatistų grupuotės pavadinimas.

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu antradienį taip pat pasmerkė rytų Prancūzijoje vienose žydų kapinėse įvykdytą „sukrečiamą“ antisemitinį vandalizmo išpuolį.

„Aštuoniasdešimt žydų kapų buvo išniekinti pašėlusių antisemitų nacistiniais simboliais“, – sakoma premjero biuro paskelbtame B. Netanyahu vaizdo pranešime.

„Raginu Prancūzijos ir Europos lyderius užimti griežtą poziciją prieš antisemitizmą. Ši rykštė kelia pavojų visiems, ne vien mums“, – pridūrė jis.

Paryžiuje ir kituose Prancūzijose miestuose antradienį rengiamos masinės demonstracijos, siekiant pasmerkti pastarojo meto antisemitinių išpuolių protrūkį, dažnai sutampantį su antivyriausybiniais „geltonųjų liemenių“ protestais.

Kairiųjų ir dešiniųjų politikai paragino aktyviai dalyvauti demonstracijose po to, kai šeštadienį per protestą Paryžiuje antisemitinės tirados sulaukė garsus prancūzų rašytojas ir filosofas Alainas Finkielkrautas.

Remiantis Y. Gallanto ministerijos pateiktais duomenimis, pernai į Izraelį iš Prancūzijos imigravo 2 679 žydai.