Įtartini paketai Australijoje sukėlė tarnybas ant kojų
Aus­tra­li­jos po­li­ci­ja at­lie­ka ty­ri­mą dėl įtar­ti­nų pa­ke­tų, at­siųs­tų į už­sie­nio vals­ty­bių am­ba­sa­das ir kon­su­la­tus Mel­bur­ne bei Kan­be­ro­je, tre­čia­die­nį pra­ne­šė po­li­ci­ja ir dip­lo­ma­ti­niai šal­ti­niai.

Paketai tebetiriami, tačiau manoma, kad jie pavojaus nekelia.

Siuntiniai buvo pristatyti keliais adresais sostinėje ir pietiniame Melburno mieste, patvirtino policija.

„Paketai apžiūrimi dalyvaujant gelbėjimo tarnyboms“, – rašoma Australijos federalinės policijos pranešime.

Tarp paketus gavusių diplomatinių atstovybių yra Didžiosios Britanijos konsulatas Melburne.

„Palaikome glaudų ryšį su (Australijos federaline policija) ir vietos pareigūnais dėl susidariusios padėties. Visi mūsų darbuotojai saugūs, jų buvimo vieta žinoma“, – nurodė britų diplomatinė atstovybė.

JAV konsulatas šiame mieste pranešė taip pat gavęs „įtartiną“ paketą. Dėl jo buvo kreiptasi į Melburno ugniagesių brigadą ir Australijos federalinę policiją, kuri „tiria incidentą“, nurodė atstovybė.

Viktorijos valstijos gelbėjimo tarnyba pranešė, kad trečiadienį mieste keliose vietose, įskaitant Ispanijos, Japonijos, Egipto, Indijos bei Pakistano konsulatų prieigas, buvo aptikta pavojingų medžiagų.

„Incidentų aplinkybės tiriamos“, – nurodė Australijos federalinė policija.