Įtariamas Sankt Peterburgo prekybos centro sprogdintojas – nacionalistinių pažiūrų rusas
Ru­si­jos spe­cia­lių­jų tar­ny­bų su­lai­ky­tas vy­ras, įta­ria­mas anks­čiau šią sa­vai­tę de­to­na­vęs bom­bą vie­na­me Sankt Pe­ter­bur­go pre­ky­bos cen­tre, yra na­cio­na­lis­ti­nių pa­žiū­rų Ru­si­jos pi­lie­tis, nau­jie­nų agen­tū­ra „In­ter­fax“ šeš­ta­die­nį ci­ta­vo vie­ną in­for­muo­tą šal­ti­nį.

„Sulaikytasis yra Sankt Peterburgo gyventojas, vardu Dmitrijus. Nustatyta, kad jis save priskiria prie nacionalistinio judėjimo“, – sakė neįvardytas šaltinis.

Agentūros pašnekovas neatskleidė kitokių detalių apie sulaikytąjį ir nesakė, kaip buvo nustatyta, kad bombą prekybos centre padėjo jis.

Anksčiau šeštadienį paskelbtame Federalinės saugumo tarnybos (FSB) pranešime sakoma, kad per paieškos operaciją buvo sulaikytas gruodžio 27 dieną prekybos centre „Perekriostok“ („Sankryža“), pagal naujausius duomenis, 18 žmonių sužeidusio sprogdinimo „organizatorius ir betarpiškas vykdytojas“.

Rusijos tyrimų komiteto atstovė Svetlana Petrenko sakė „Interfax“, kad tyrėjai apklausia įtariamąjį ir kad siūlys teismui skirti jam kardomąjį kalinimą.

Atsakomybę už sprogdinimą Sankt Peterburge šeštadienį prisiėmė džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“.