Italijos Vyriausybės kabinetą formuos „Ponas Žirklės“
Ita­li­jos po­pu­lis­ti­nėms par­ti­joms ne­pa­vy­kus įti­kin­ti pre­zi­den­to, kad jų su­for­muo­tas mi­nis­trų ka­bi­ne­tas ne­sug­riaus tarp­tau­ti­nių in­ves­tuo­to­jų pa­si­ti­kė­ji­mo, pir­ma­die­nį eko­no­mis­tui Car­lo Cot­ta­rel­li bu­vo pa­ves­ta su­for­muo­ti tech­no­kra­tų vy­riau­sy­bę ir va­do­vau­ti ša­liai iki ki­tų pir­ma­lai­kių rin­ki­mų, ga­lin­čių įvyk­ti dar šį ru­de­nį.

Buvęs Tarptautinio valiutos fondo pareigūnas ir biudžeto išlaidų mažinimo specialistas prie Kvirinalo rūmų susirinkusiems žurnalistams sakė priėmęs iš Sergio Mattarellos mandatą formuoti vyriausybę, „kuri atves šalį į naujus rinkimus“.

Italija politinėje aklavietėje atsidūrė po kovo 4 dieną vykusių ir aiškaus nugalėtojo nedavusių rinkimų. Susidariusi padėtis išgąsdino akcijų rinkas, o investuotojai praranda entuziazmą skolinti Italijai.

C. Cottarelli išreiškė viltį, kad jo paskyrimas rinkas nuramins.

„Per kelias pastarąsias dienas įtampa finansų rinkose išaugo, – sakė paskirtasis premjeras. – Kaip ten bebūtų, Italijos ekonomika auga, valstybės sąskaitos tebėra kontroliuojamos. Mano vadovaujama vyriausybė užtikrins išmintingą mūsų valstybės sąskaitų tvarkymą.“

Tačiau Italijoje plintant euroskeptiškoms nuotaikoms ir artėjant naujiems rinkimams, pirmadienį padėtis rinkose tebebuvo įtempta.

Prieš kelias savaites S. Mattarella suirzęs paskelbė, kad jeigu nesutariančioms Italijos partijoms nepavyks susivienyti bendram Italijos labui ir suformuoti gyvybingą vyriausybę, jis pasirinks kokį nors jokiai politinei partijai tiesiogiai nepriklausantį technokratą, kad jis vadovautų šaliai iki kitų pirmalaikių rinkimų metų pabaigoje.

Pagaliau taip ir įvyko. S. Mattarella sekmadienį vetavo įnirtingo euroskeptiko Paolo Savonos paskyrimą ekonomikos ministru, tuo papiktindamas jį pasirinkusius prieš isteblišmentą nusistačiusį Penkių žvaigždučių judėjimą (M5S) ir kraštutinių dešiniųjų „Lygą“. Dėl prezidento veiksmų pasitraukė šių populistinių partijų paskirtas premjeras.

Populistai pagrasino nepalaikyti C. Cottarelli kandidatūros į premjero postą per balsavimą parlamente.

C. Cottarelli vadovaujama vyriausybė yra „negyvagimė“, pareiškė M5S šalininkas Manlio Di Stefano.

„Nėra net prasmės apie ją rimtai kalbėti“, – pridūrė jis.

Tuo metu C. Cottarelli savo trumpame pareiškime sakė suprantantis, kad parlamentas gali nepatvirtinti technokratų vyriausybės.

„Vyriausybei nepavykus laimėti balsavimo dėl pasitikėjimo, ji nedelsiant atsistatydins ir tvarkys tik eilinius administracinius reikalus iki kitų rinkimų, kurie vyks po rugpjūčio“, – sakė jis.

Pasak C.Cottarelli, jeigu parlamentas patvirtins jo vyriausybę, jis sieks užtikrinti, kad parlamentas iki gruodžio patvirtintų šalies biudžetą.

„Po to S. Mattarella paleis parlamentą ir 2019 metams paskirs rinkimus“, – nurodė C. Cottarelli.

M5S ir „Lygos“ lyderiai Luigi Di Maio ir Matteo Salvini griežtai kritikavo prezidento veto dėl ekonomikos ministro. L. Di Maio pagrasino inicijuoti nepasitikėjimo prezidentu procedūrą.

Tuo metu S. Mattarella sakė vetavęs ekonomikos ministro kandidatūrą, kad apsaugotų Italijos investuotojus, verslus ir šeimas, kad pasitikėjimą Italijos ketinimu laikytis euro prarandančios nervingos rinkos „nesudegintų“ jų turto.

Interviu radijui „Radio Capital“ pirmadienį M. Salvini stebėjosi, kas galėtų balsuoti už C. Cottarelli.

S. Mattarella „nesuteikė galimybės centro dešiniesiems suformuoti vyriausybę, nes mes neturėjome pakankamai balsų. Dabar pasirodė ponas Cottarelli be jokių balsų? Panašu, kad ribos buvo peržengtos“, – sakė M. Salvini.

Už taupymą pasisakantis 64-ių C. Cottarelli 2008–2013 metais dirbo Tarptautiniame valiutos fonde (TVF). 64-ių C. Cottarelli TVF dirbo 2008–2013 metais ir tapo žinomas kaip „Ponas Žirklės“, nes smarkiai prisidėjo prie Italijos valstybės išlaidų mažinimo.