Italijos vyriausybė priėmė griežtą įsaką dėl migrantų
Ita­li­jos vy­riau­sy­bė pir­ma­die­nį pri­ėmė griež­tą įsa­ką dėl sau­gu­mo, pa­gal ku­rį bus leng­viau iš­va­ry­ti mig­ran­tus ir ati­mti iš jų Ita­li­jos pi­lie­ty­bę.

Šis sprendimas yra „žingsnis į priekį, kad Italija būtų saugesnė“, socialiniame tinkle „Facebook“ parašė vidaus reikalų ministras Matteo Salvini.

Jis pridūrė, kad tai padės Italijai „būti stipresnei kovoje su mafija ir prekiautojais (žmonėmis)“.

Parlamentas turi per 60 dienų nubalsuoti už projektą, kad jis virstų įstatymu.

M. Salvini sakė, kad įsaku pagal kitų Europos Sąjungos šalių pavyzdį supaprastinamos prašymų suteikti prieglobstį nagrinėjimo taisyklės.

Humanitarinė apsauga – žemesnio lygio prieglobstis, kuris yra grindžiamas Italijos, o ne tarptautine teise – būtų suteikiama remiantis šešiais griežtais kriterijais.

Tarp jų yra tai, ar pareiškėjui reikia skubios medicininės pagalbos ir ar jis yra stichinių nelaimių auka, žurnalistams sakė M. Salvini.

Pasak jo, maždaug ketvirtadaliui žmonių, pastaraisiais metais Italijoje paprašiusių prieglobsčio, buvo suteikta humanitarinė apsauga. Šis statusas yra laikinas.

Pabėgėlio statuso siekiančių asmenų prašymai bus suspenduoti, jei šie asmenys bus „laikomi socialiai pavojingais ar bus nuteisti“ už nusikaltimus, kol jų paraiškos svarstomos.

„Narkotikų platinimu ar rankinių grobimu“ kaltinamų prieglobsčio prašytojų paraiškos bus atmetamos, sakė M. Salvini.