Italijos populistai rengiasi konfrontacijai su Briuseliu
Prieš ko­vo mė­ne­sį vy­ku­sius rin­ki­mus dvi di­džiau­sios Ita­li­jos po­pu­lis­ti­nės par­ti­jos – „Pen­kių žvaigž­du­čių“ ju­dė­ji­mas ir Šiau­rės ly­ga, ku­rios da­bar ban­do su­for­muo­ti koa­li­ci­ją, sten­gė­si rin­kė­jus įti­kin­ti, kad jos nė­ra to­kios jau eu­ros­kep­tiš­kos, kaip by­lo­ja anks­tes­nės jų kal­bos. Ta­čiau an­tra­die­nį va­ka­re nu­te­kin­tas ga­li­mo koa­li­ci­jos su­si­ta­ri­mo pro­jek­tas ro­do, kad abi par­ti­jos no­ri ra­di­ka­liai pa­keis­ti ša­lies san­ty­kius su Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES).

Dokumentą pirmiausia paskelbė portalo „Huffington Post“ itališkas puslapis. Jame raginama persiderėti dėl ES sutarčių, reikalaujama, kad Europos Centrinis Bankas atšauktų Italijos 250 mlrd. eurų skolą, ir siūloma peržiūrėti Italijos įnašą į ES biudžetą.

Italijos ekonomika – trečia pagal dydį euro zonoje ir viena labiausiai prasiskolinusių. Valstybės skola siekia 2,3 trln. eurų.

Paviešinus dokumentą abiejų partijų lyderiai skubėjo pareikšti, kad jis yra „senas“ ir nebūtinai atspindi galutinį koalicijos susitarimą. Tačiau, pasak partijos vadovų, jis atskleidžia griežtą požiūrį į Briuselio diktatą, ir tokios nuostatos nuo šiol laikysis Italija.

„Manome, kad pirmenybę reikia teikti žmonėms, o ne ekonominiams įsipareigojimams ir negalima skurdinti žmonių tam, kad patenkintum kitų primestus apribojimus, – portalui POLITICO teigė aukšto rango Šiaurės lygos pareigūnas Lorenzo Fontana. – Pirmiausia žmonės, paskui – ekonomika. Per ilgai šie prioritetai buvo sukeisti vietomis.“

Prieš taupymo politiką

Kitas į Italijos parlamentą išrinktas Šiaurės lygos atstovas Nocola Molteni dienraščiui „Il Messaggero“ tvirtino, kad griežtesnė pozicija ES atžvilgiu yra vienas svarbiausių reikalavimų, kuriuos per derybas dėl koalicijos pateikė partijos lyderis Matteo Salvini.

Nors „Penkių žvaigždučių“ judėjimas nusiteikęs ne taip agresyviai, tačiau pastaruoju metu jo atstovai pradėjo akcentuoti savo požiūrį į tai, ką jie vadina ES primesta griežto taupymo politika.

„Mes visada buvome kritiški Europos sutartimis primestų perdėtų biudžetinių apribojimų atžvilgiu, – teigė „Penkių žvaigždučių“ judėjimo parlamentaras Alfonso Bonafede, kurį italų žiniasklaida minėjo kaip galimą kandidatą į premjerus. – Recesijos ar stagnacijos laikotarpiu jie užkerta kelią vykdyti ekspansinę politiką, o šitaip kenkiama ne tik Italijos ekonomikai, bet keliama grėsmė visos Europos Sąjungos finansiniam ir politiniam audiniui.“

Europos komisarai išreiškė viltį, kad Italija drastiškai nekeis savo fiskalinės ir migracijos politikos. Į šiuos pareiškimus abiejų populistinių partijų lyderiai nepraleido progos atsikirsti Briuseliui. „Mes susiduriame su nuolatinėmis nerinktų eurokratų atakomis“, – antradienio vakarą išplatintame vaizdo įraše teigė „Penkių žvaigždučių“ judėjimo vadovas Luigi Di Maio. O savo partijos tinklalapyje jis parašė: „Laikas turėti drąsos judėti į priekį ir imtis pokyčių.“

M. Salvini per antradienio vakaro „Facebook“ tiesioginę transliaciją pareiškė, kad Italija daugiau nevykdys ES įsakymų. Jei dėl to nerimauja finansų rinkos, tai esą „geras ženklas“, rodantis, jog užsienio sostinės supranta, kad vyksta pokyčiai.

Koalicijos susitarimo projekte taip pat buvo pasiūlymas kuo greičiau panaikinti ES sankcijas Rusijai, bet kartu patvirtinami šalies įsipareigojimai NATO. Abi populistinės partijos yra gana palankiai nusiteikusios prezidento Vladimiro Putino atžvilgiu.

Prieš imigraciją nusiteikusios Šiaurės lygos vadovas Matteo Salvini. Jo partijos prioritetas - Vidaus reikalų ministerijos kontrolė.

„Italexito“ sugrįžimas

Nutekintame dokumente surašyti pasiūlymai antradienį sukrėtė finansų rinkas, pakėlė Italijos vyriausybės skolinimosi kainą, susilpnino eurą dolerio atžvilgiu, o Milano akcijų rinkos vertę sumažino 2 procentais.

Italijos ekonomika – trečia pagal dydį euro zonoje ir viena labiausiai prasiskolinusių. Italijos banko duomenimis, valstybės skola siekia 2,3 trln. eurų.

„Italexitas“ sugrįžo, – trečiadienį pareiškė ekonomistas Lorenzo Codogno. – Paviešinta informacija atvers akis tiems, kurie buvo pernelyg patenkinti „Penkių žvaigždučių“ judėjimo vyriausybe. Nors abi partijos ilgainiui gali sušvelninti pasiūlymus, dokumentai atskleidžia tikrą jų keistumo, nepatyrimo ir nukrypimo nuo normos mastą. Finansų rinkų požiūris nuo šios dienos bus kitoks.“

Tam tikri pasiūlymai jau pradėti keisti. Šiaurės lygos parlamentaras Claudio Borghi, atsakingas už partijos ekonominę politiką, trečiadienį pareiškė, jog Šiaurės lyga nereikalauja, kad Europos Centrinis Bankas panaikintų Italijos skolą, bet nori, kad būtų pakeistos taisyklės, kaip pagal šalies turimą skolą apskaičiuojami išlaidų apribojimai.

Šią pakitusią poziciją patvirtino trečiadienio vakarą laikraščiui „La Reppublica“ nutekinta naujesnio koalicijos susitarimo versija. Šiame projekte vis dar yra tokių pasiūlymų, su kuriais Briuseliui būtų sunku sutikti, ypač dėl to, kad juos pateikia viena iš Bendrijos steigėjų ir viena didžiausių euro zonos ekonomikų. Tarp jų yra „ES kompetencijų sumažinimas“, o ES sutarčių pokyčiai bei griežtos taupymo politikos atmetimas.

Derybos dėl koalicijos vis dar tęsiasi. Abi partijos tvirtina, kad susitarimą jos pasieks ir vyriausybę prezidentui Sergio Mattarellai pristatys „iki pirmadienio“. Jos dar nesutarė, kas taps premjeru, tačiau Šiaurės lyga leido suprasti, jog jai prioritetas yra Vidaus reikalų ministerijos kontrolė.

Trečiadienį L. Di Maio pareiškė, kad jis ir M. Salvini pasiryžę pasitraukti į šoną ir neturėti jokių pareigų vyriausybėje, jei to prireiks, kad būtų pasiektas konsensusas.

Net jei „Penkių žvaigždučių“ judėjimo ir Šiaurės lygos vadovams pavyks susitarti, norint sudaryti vyriausybę dar reikės gauti S. Mattarellos ir partijos narių palaiminimą.