Italijos pakrančių apsauga išgelbėjo 264 migrantus
Ita­li­jos pa­kran­čių ap­sau­gos tar­ny­ba ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė iš­gel­bė­ju­si 264 mig­ran­tus, plau­ku­sius ne­to­li Ka­lab­ri­jos kran­tų, kur žmo­nių kon­tra­ban­di­nin­kai vis daž­niau nau­do­ja ne­di­de­lius lai­vus.

Laivas buvo pastebėtas iš Europos Sąjungos sienų apsaugos agentūros „Frontex“ lėktuvo. Migrantai buvo išgelbėti netoli Italijos pietinio Krotonės miesto, nurodė pakrančių apsaugos atstovas.

Pasak jo, šis nedidelis laivas tikriausiai atplaukė iš Turkijos. Gelbėjimo operacijoje dalyvavo keli italų pakrančių sargybos laivai ir vienas britų laivas, dalyvaujantis „Frontex“ misijoje.

2014 metų gruodį ir 2015 metų sausį žmonių kontrabandininkai buvo atplukdę maždaug šešis migrantų pilnus laivus, įjungė autopilotus ir paliko juos likimo valiai.

Šie laivai buvo atplukdyti iš Turkijos.

„Šioje zonoje reta pamatyti didelių laivų – čia paprastai plaukioja (tik) jachtos“, – sakė pakrančių apsaugos atstovas.

2017-aisiais migracijos padėtis Italijoje smarkiai pasikeitė: pirmus šešis mėnesius antplūdis tebebuvo didelis, bet vėliau jis smarkiai sumažėjo, sudarius prieštaringai vertinamus susitarimus su Libija, iš kurios išplaukia daugelis neteisėtus atvykėlius gabenančių laivų.

Pernai Italiją pasiekė apie 119 tūkst. žmonių – 35 proc. mažiau negu 2016-aisiais.

Vis dėlto šis maršrutas išlieka pavojingas. Sausį prie Libijos krantų žuvo jau mažiausiai 10 migrantų, dar apie 150, tarp jų vaikų, dingo.